YENİ ORTAÖĞRETİM MODELİ DEĞERLENDİRMESİ-1

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk ‘un açıkladığı ‘Liselerde Yeni Sistem Modeli’ yıllardır içinden çıkamadığımız eğitim sorununa atılmak istenen neşterin önemli bir ayağını oluşturuyor. Sayın bakanın durmadan değişen eğitim sistemimize dair bundan sonra duymak istemediğimiz bir yapı oluşturma çabasın olduğu açık bir şekilde görülüyor. Özellikle yapılan değişikliklerin bir takvime bağlanması, yapılacak değişikliklerin ani kararlarla hemen uygulanmayacak olması, izlenebilir bir takvimin öngörülmesi, değişikliklerin birbirleri ile bağlantının yapılması gibi bu zamana kadar yaşadığımız temel sıkıntıları ortadan kaldırıcı bir anlayışın olması eğitim adına desteklenmesi gereken konular. Eğer bir yerden başlayacaksak iyi niyetli olduğuna inandığımız bir hareketi eleştiri hakkımızı da kullanarak desteklemeliyiz.

Değerlendirme yaparken iki ana başlıkta olumlu ve olumsuz eleştiriler yapılabilir;

A-Sistem ve Öğrenci Açısından Değerlendirme

Bu başlığın içinde genellikle eğitim yöntemleri açısından öğrencilerimize daha iyi bir gelecek hazırlamanın alt yapıları bulunmakta. Bu başlıklar şu şekilde değerlendirilebilir.

1-Ders Saatlerini Azaltılması

Öğrencilerin belirli alanlara yoğunlaşması kendilerine ayıracakları zamanın artması açısından olumludur. Ancak azalan ders saatlerinin yerine konulacak uygulamalı eğitimler eğer öğrenci sayısını karşılayacak kalitede ve sayıda olmazsa sıkıntılar yaşanması kaçınılmaz olur. Her okulun fiziki şartlarının uygun olmadığı da düşünüldüğünde okul idarelerinin zorlanacağı da açıktır. Ayrıca T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin sadece 12. Sınıfta olması yetersizdir.

2-Seçmeli Dersler

Kendini tanıyan, yeteneklerinin farkında olan bir öğrenci için olumlu bir durumken, okul şartları seçilen derslerin çeşitliliğinden kaynaklı olarak oluşacak olan öğretmen ihtiyacı sınıf oluşturma gibi aşılması gereken sıkıntılar da beraberinde gelecektir. Ders seçiminin öğrenciye bırakılması okullar arasında eğitim birlikteliği açısından farklar yaratabilecektir. Öğrencinin dört yıl boyunca seçtiği derslerin gitmek istediği üniversite ve bölümle uyumunun olmasının takibi de zorlaşacaktır.

3- Kariyer Ofislerinin Oluşturulması

Eğitimdeki önemli sorunlardan biri de öğrencinin kendi geleceği ile ilgili karar verirken kendini tanımadan geleceği hakkında karar vermesidir. Her sene üniversite sınavlarına bir bölüm kazanmış öğrencilerin tekrar girmesi bunun en büyük işaretidir. Bu açıdan yapılacak olan bilimsel testler ve ölçme araçları ile öğrencilerin geleceklerine etki edecek en önemli çalışmalardan biri bun kariyer ofisleri olabilir. Ancak bu işi yapacak olan rehber öğretmen sayımız ve rehber öğretmen donanımı yeterli midir? burası bir sorundur. Devam edeceğim. Görüşmek üzere