‘Önce dilini eşitle!’

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(ÇOMÜ) tarafından, toplumsal hayatta ‘kadın – erkek’ eşitliğine dikkat çekmek için durakların reklam panolarına oldukça dikkat çekici ifadelerin bulunduğu afişler asıldı.

Farkındalık oluşturmak için asılan afişte günlük hayatta kullanılan pek çok ifadenin ayrımcılık oluşturduğu ve yerlerine başka kelimelerin gelmesi gerektiği belirtilerek şöyle dendi:

“Erkek sözü” yerine “İnsan sözü” , “adamakıllı” yerine “doğru düzgün!” , “adam etmek” yerine “eğitmek” , “bayan” yerine “kadın”, “kız başına” yerine “tek başına” , “adamlık” yerine “insanlık!”

Esra ÇanlıWP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com