ÇARO Ortak Akıl Çalıştayı’nda

Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ÇARO), 4. Edremit Körfezi Turizm Ortak Akıl Çalıştayı’na katıldı.

ÇARO, Kazdağları Otelciler Derneği (KAZOD) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 4. Edremit Körfezi Turizm Ortak Akıl Çalıştayı’na katıldı.

Konu ile ilgili olarak ÇARO’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İlk toplantıdan bugüne tüm turizm paydaşları ile işbirliği içinde ÇARO’nun katalizör etkisi ile tüm Körfez turizminin ivmelenmesi için bir dizi temaslar gerçekleştirilmekte ve bu kapsamda tüm paydaşlarla bir araya gelerek, bölgenin güçlü yanlarının analizini yaparak, en doğru adımları birlikte atabilmek adına ortak akıl çalıştayı için Edremit’te bir araya gelindi.

Tüm paydaşların aktif rol oynayacağı yeni destinasyon yaratılması ve bir dizi etkinlik, festival takvimi oluşturulmasına karar verildiği önceki toplantı kararlarına ek olarak platform içinde altyapı çalışma grubunun raporlarının görüşülmesini takiben, icra komitesine her paydaşın temsilci atayacağı resmi bir platform kurulmasına karar verildi.

ÇARO, Edremit Körfez Turizm Platformu’nun temsilini (sekreteryasını) ve icra kurulu görevlerini üstlendi.”