‘Terör Propagandası’ suçlamasına TTB’den tepki

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Çanakkale Tabip Odası, 2016 -2018 dönemi Merkez Konseyi üyelerinin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklamasına ‘terör propagandası’ gerekçesiyle dava açılmasını düzenlediği basın açıklamasıyla kınadı.

2016 -2018 dönemi Merkez Konseyi üyelerinin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı dolayısıyla yargılandığı davada, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi; 1 Eylül 2016 tarihli “Bu Topraklarda Eşitlik ve Barış İçinde Yaşamamız Çok Mümkün” başlıklı açıklamayı da karara dâhil ederek, her iki açıklama dolayısıyla dönemin 11 Merkez Konseyi üyesine “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan 2’şer kez 10’ar hapis cezası verilmesine ve Dr. Hande Arpat’ın, 2016 yılındaki bazı sosyal medya paylaşımlarında “terör örgütü propagandası” yaptığı gerekçesiyle ayrıca 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına Çanakkale Tabipler Odası’ndan tepki geldi.

Pek çok sendikanın da destek verdiği açıklamada, Çanakkale Tabip Odası adına açıklamayı, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eftal Yıldırım yaptı. Yıldırım, “Bu ceza ile hekimlere; “mesleğinizin gereklerini tıbbi etik kurallarına uygun olarak yapmaktan vazgeçin, siyasi iktidarın isteklerine uygun tavır alın” denmektedir. Hekimlik etik değerleri bu türden isteklere biat etmeyi değil, gerçeği anlatmakta direnmeyi gerektirir. Savaşa karşı barışı savunan hekimlere “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” iddiasıyla verilen ceza hukuka açıkça aykırıdır. Bu karar üst mahkeme tarafından kaldırılmalıdır. TTB ve Tabip Odaları bugüne kadar idama da savaşa da karşı çıkmışlardır ve karşı çıkacaktır. İnsan olmak da bunu gerektirir. ‘Savaşın Halk Sağlığı Sorunu’ olduğunu söylemekten vazgeçmeyeceğiz. TTB MK üyeleri yalnız değildir” diye konuştu.

Esra Çanlı