LGS BAŞVURULARI

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda, listesi ve kontenjanları verilen merkezi sınavla öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınav ile ilgili usul ve esaslar yer alıyor.

Buna göre, LGS kapsamında 1 Haziran 2019´da yapılacak merkezi sınav başvuruları, 3 Nisan 2019’da başladı. Başvurular, 14 Nisan 2019´a kadar sürecek.

İki oturum olarak düzenlenecek sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda 6 dersten çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

Birinci oturum saat 09.30´da ve ikinci oturum 11.30´da başlayacak. Merkezi sınav başvuruları isteğe bağlı olacak ve sınava katılmak isteyenler, başvurularını 14 Nisan´a kadar elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacak.

Sayısal alan testinin süresi 20 dakika artırıldı

Sınav, 8´inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak ve aynı gün yapılacak.

Birinci oturumda, 8´inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

60 dakika olan sayısal alan sınav oturum süresi 20 dakika uzatılarak 80 dakikaya çıkarıldı. Geçen sene yapılan sınavda öğrencilerin şikayeti sürenin yetersiz oluşuydu. Bakanlık bu sene sayısal alan sınavının süresini 20 dakika uzatarak öğrencileri rahatlattı.  Buna göre sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

Giriş belgeleri, 22 Mayıs´tan itibaren okul müdürlükleri tarafından alınacak

Öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgesi, 22 Mayıs 2019´dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

Merkezi sınav sonuçları, 24 Haziran 2019´da www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

Kılavuz ekinde, merkezi sınavla öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları da açıklandı. Çanakkale özelinde bakarsak bu LGS ile öğrenci alan merkez okullar şunlar.

Çanakkale Fen Lisesi 120 öğrenci

Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi 90 öğrenci

Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi 90 öğrenci

Çanakkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 30 öğrenci

Görüldüğü gibi geçen seneye göre bir farklılık yok. Bu okulların dışındaki tüm liseler sınavsız öğrenci alacak. Fakat hangi kriterlere göre alınacak henüz bakanlık açıklamadı. Esas merak edilen konuda sınavsız öğrenci alan okullara nasıl öğrenci alınacak. Çünkü geçen sene bu konuda tam bir kaos yaşanmış ve belirsiz kriterlerle öğrenci alınmak zorunda kalınmıştı. Sınavsız öğrenci alacak okullara ait kılavuzunda bir an önce yayınlanması gerekmektedir. Görüşmek üzere..

Kaynak: meb.gov.tr

 WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com