SES’ten açık uyarı: “17 Nisan’da Greve Gideceğiz!”

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası(SES) Çanakkale Şubesi, geçtiğimiz ay İzmir Bornova’da bir Aile Sağlığı Merkezi’nde yaşanan şiddet olayını, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi önünde düzenlediği basın açıklamasıyla protesto etti. Yapılan protestoda ‘Sağlıkta şiddete alışmayacağız’ mesajı verilirken 17 Nisan’da üyeler çapında bir günlük greve gidileceği açıklandı.

9 Mart 2019’da Bornova Yunus Emre 29 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde yaşanan aile hekimine saldırı olayını, SES ülke çapında düzenlenen basın açıklamalarıyla protesto ediyor. Dün, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi önünde düzenlenen basın toplantısıyla da konuyla ilgili 17 Nisan’da greve gidileceği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meslektaşımız, ASM’ye eşine ilaç yazdırmak için gelen hastaya hastanın kendisi olmadan işlem yapılamayacağı açıklamasını yapmıştır. Bunun üzerine, yaklaşık 10 dakika sonra hastanın eşi ASM’ye gelerek meslektaşımıza saldırmış, burnunun kırılmasına ve değişik yerlerinden yaralanmasına yol açmıştır. Bununla yetinmeyerek, mahalledeki diğer yakınlarını çağırmıştır. İki araba eli sopalı kişi ASM’ye gelerek ASM’de görevli iki meslektaşımızı, meslektaşlarımızın olay yerinde bulunan eşlerini, hemşire ve hizmetlileri ve hatta olaya engel olmaya çalışan esnafı dahi darp etmiştir.”

“ASM çalışanlarında tarifsiz bir gerginlik var”

“Sağlıkta şiddetin toplumsal etkenleri vardır ve bunlar giderilmedikçe sağlık kuruluşlarını tam olarak güvenli ve huzurlu yerler haline getirmek olanaklı değildir. Kuşkusuz kışkırtılmış acil sağlık talebinin eldeki hizmet olanaklarıyla tam olarak karşılanamamasının, yurttaşların sağlık hizmet beklentisinin yapay biçimde yükseltilmesinin gelinen tabloda katkısı büyüktür. Angaryaların yüklendiği gereksiz raporlar, önü alınamayan usulsüz istekler ASM’leri huzurlu çalışılan, nitelikli sağlık hizmetinin sürdürüldüğü yerler olmaktan çıkartmaktadır. Kapıdan giren her kişinin bir tehlike olabileceği duygusu hekimlerde ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarında tarifsiz gerginlik yaratmaktadır. Hekimler bilime ve yasalara göre davranmaları durumunda idare, toplum ve medya tarafından yalnız bırakılacağı hatta suçlanabileceği kaygısı taşımaktadır. Her gün yaşanan yıpratıcı ve tüketici bu süreç şiddetin de eklenmesiyle yok edici olmaya başlamıştır. “

“Sağlıkta şiddete alışmayacağız”

“Ancak, açık olarak görülen bir başka gerçek, kamu otoritesinin sağlık kuruluşlarının ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak için alması gereken özel önlemleri almadığı, caydırıcı cezaları yürürlüğe sokmayarak, müşteri memnuniyeti esasıyla sağlıkta iyiliği değerlendirdiğidir. Bu yanlış tutum daha birçok hekimin ve sağlık çalışanın şiddete uğramasına ve can kayıplarıyla karşılaşmalarına neden olacaktır. Siyasal iktidarın bu kanayan yarayı artık görmesi ve sağlık çalışanların temsilcileriyle sorunun çözümüne yönelik işbirliğine gitmesi zorunludur. Yürekleri parçalayan kulakları sağır eden bu sese kayıtsız kalanlar, yaşanan şiddet ve can kayıplardan sorumlu olduklarını akıllarından çıkarmamalı ve acil çözüm için gerekenleri yapmalıdır. Sağlıkta şiddete alışmayacağız.”

Esra ÇanlıWP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com