“Çözüm İstiyoruz”

Çanakkale Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Kadir Elibol, 1-7 Mart arasında kutlanan Muhasebe Haftası dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında yetkili mercilere sorunlarını ve çözüm önerilerini ilettiklerini ancak bugüne kadar herhangi bir sonuç elde edemediklerini belirtti. Elibol “Meslektaşlarımızı kaybetmemek için, mesleğimizi yapmak için, ülkemizi geliştirmek için çözüm istiyoruz” dedi.

Çanakkale SMMMO Başkanı Kadir Elibol, 1-7 Mart Muhasebe Haftası nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Elibol açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İşletmelerin muhasebe ve denetim işlemlerini gerçekleştiren, devletin vergi gelirlerinin arttırılmasına katkı sunan ve devlet kurumlarının işleyişine yardımcı olan muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin, sorunlarının çözümü konusundaki taleplerimizin yerine getirilmesini istiyoruz.

Meslek mensuplarımız, Devlet-Mükellef ilişkilerinde e-dönüşümün sağlanması çalışmalarının en ağır yükünü büyük bir toplumsal sorumlulukla ve özveri içinde yıllardır yerine getirmeye çalışmaktadır.

Müzakere edilmeden, sürekli ve hızla getirilen mevzuat değişiklikleri ile süre kısıtlamaları gibi yapılan hatalı uygulamaların neticesinde moralsiz, motivasyonsuz, büyük bir stres altındayız.

Meslektaşlarımız ağır iş yükü altında canları pahasına görevlerini yerine getirme gayreti içerisindeler. Yaşadığımız sorun ve sıkıntılar maalesef son zamanlarda birçok meslektaşımızı görevi başında kaybetmemize neden oldu.

İşleri başında hayatlarını kaybeden meslektaşlarımız Mersin SMMM Odamızdan İbrahim BİLSEL, Serkan SERPİN; Eskişehir SMMM Odamızdan Cemal PEKCAN, Süleyman Özmen KORÇ, Halil HANCI ve Ankara SMMM Odamızdan Veyis BİÇER’in ailelerine ve tüm meslek camiamıza başsağlığı diliyoruz.”

Üzgünüz… Kederliyiz… Acılıyız…

Meslek Yasamızın 30’uncu yılının ve Muhasebe Haftamızın sevincini yaşayamıyoruz.

Şu anki mevzuatımız, hayatını kaybeden bir insandan bile beyanname gönderme sorumluluğunu yerine getirmesini beklemektedir. Meslektaşlarımız, hastane yataklarında yatarken, evladını, annesini, babasını mezara yeni koymuşken, yeni doğum yapmışken bile beyanname göndermek zorunda kalmaktadırlar. Vergi mevzuatımız maalesef ölümü bile mücbir sebep görmemektedir. Çok acil olarak bu insani olmayan durumun düzeltilmesi gerekiyor.

Gerçekçi olmayan beyan süreleri, mesleğimizin üzerindeki stres kaynağı haline geldi. Sürekli yetişecek mi, uzatıldı mı stresi yaşamaktan yorulduk. Beyan süreleri mutlaka gerçekçi ve uygulanabilir bir yapıya kavuşturulmalıdır.

Görevi başında yaşamını kaybeden ve hayati derecede sağlık sorunları yaşayan meslektaşlarımız gibi iş yetiştirme stresi bütün meslektaşlarımızı tehdit eder bir aşamaya gelmiştir.

Yetkileri sınırlı, sorumlulukları geniş olan mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin, yetki ve sorumluluğunun dengeli bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir.

Görev ve fonksiyonlarımızı yerine getirirken yaşadığımız ve çözülmesini talep ettiğimiz biriken çok sayıda sorunumuz bulunuyor, bu sorun ve sıkıntıların, diyalogla ve iş birliği içerisinde çözülmesi gerektiği görüşündeyiz.

Sorunlarımızı ve bu sorunlara çözüm önerilerimizi Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na sunduk. Ancak maalesef bugüne kadar herhangi bir sonuç elde edemedik.

Taleplerimiz, kesinlikle mesleki çıkar elde etme talebi değildir. TÜRMOB ülkemizde muhasebe mesleğinin yapılabilir olması ve bundan tüm toplum kesimlerinin katma değer elde etmesini talep etmektedir.

Bilinmelidir ki, tüm kurum ve kuruluşlarımızla karşılıklı anlayış ve iş birliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı ülke ekonomimizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Meslektaşlarımızı kaybetmemek için, mesleğimizi yapmak için, ülkemizi geliştirmek için,

TALEPLERİMİZ VAR

Beyan süreleri gerçekçi bir şekilde yeniden düzenlenmelidir.

Ölüm, doğum, hastalık gibi durumlarda beyanname göndermek zorunda kalmamamız için mücbir sebep hali Mali Müşavirler için de geçerli olmalıdır.

Dinlenebilmek, eşlerimize, çocuklarımıza vakit ayırabilmek için mali tatilin, gerçekçi ve yaşanabilir bir şekle kavuşturulması gerekmektedir.

YMM’lerin tasdikten doğan, SMMM’lerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir.

Kamu Kurumlarınca istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. Tüm verilerin bir data merkezinde toplanması ve ilgili kurumların bu merkezden bilgileri alması sağlanmalıdır.

Düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamasından vazgeçilmelidir.

Dördüncü dönem geçici vergi beyanı kaldırılmalıdır.

Serbest Meslek Geliri, Gelir Vergisi Kanunu’na göre tahsilat esasına bağlı olmasına karşın, Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre hizmetin ifa edilmiş olmasından dolayı Tahakkuk esasına bağlı tutulmuştur. Serbest Meslek Geliri Katma Değer Vergisi Kanunu yönünden de Tahsilat esasına bağlanmalıdır.

Mesleki Sorumluluk Sigortası Primleri gider yazılabilmelidir.”

Haber Merkezi

 WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com