17dernekler.gov.tr ile işlemler daha kolay

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, yaptığı duyuruyla dernek iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla kurulan www.17dernekler.gov.tr sitesi ile ilgili bilgiler verdi.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Derneklerde iş ve işlemler artık daha kolay. Genel kurul sonuç bildirimi, bütün dernek bildirimleri, adres değişiklikleri, proje bildirimi ve organlarda değişiklik bildirimleri dahil bütün işlemleri internet üzerinden www.17dernekler.gov.tr sitesinden yapabilecekler.

Derneklerin 2018 beyannamelerini Nisan ayı sonuna kadar vermeleri gerekmektedir. Bütün işlemlerde olduğu gibi derneklerimiz internet ortamında Beyannamelerini verebileceklerdir.

Bilindiği üzere, derneklerin, gelir-gider işlemlerini ve diğer bilgilerini içeren Dernek Beyannamesinin; 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 19. maddesi ve Dernekler Yönetmeliğinin 84. maddesi uyarınca her yılın Nisan ayı sonuna kadar dernek ve birliklerin yönetim kurulu başkanları tarafından kullanıcı kodu, şifre ve parolalarıyla Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden giriş yapılıp, internet ortamında doldurularak verilmesi gerekmektedir.

Şubeler, Şubat ayı sonuna kadar beyannamelerini Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) bildirim yapmaları ve onay işleminden sonra bir örneğini bağlı bulundukları dernek genel merkezine de vermeleri gerekmektedir. Şifresi olmayan dernek başkanları, www.17dernekler.gov.tr web adresinden “DERBİS kullanıcısı olmak istiyorum” linkinden dolduracakları başvuru formu ve bununla ilgili alınacak karar ile birlikte İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nden DERBİS kullanıcı şifrelerini alabilirler.

2018 yılı beyannameleri doldurulurken, 2017 yılı beyannamesiyle karşılaştırılarak, defter ve kayıt bazında doğru şekilde doldurulacak, derneklerin iktisadi gelir getirici, dükkân, işyeri ile yurt, pansiyon spor salonu vb gibi eklentilerine ilişkin bilgiler ve üye sayısı bilgileri de tam ve doğru bir şekilde bu forma işlenecektir. Ayrıca dernekle irtibat halinde kalabilmek için dernek başkanının yahut dernek ile ilgili bir yetkilinin cep telefon numarası da beyanname tesliminde sisteme kaydedilecektir. Doldurulan bu beyanname formunun doğruluğu da, yönetim kurulu tarafından karar altına alınacaktır.

2018 yılı beyannamelerini belirtilen süre içinde vermeyen dernek başkanları, Dernekler Kanunu’nun 32. maddesinin (l) bendine göre 01.01.2019 tarihinden itibaren 1294,00 TL. İdari para cezasıyla; beyannameleri bilerek gerçeğe aykırı olarak verenler ise, yine aynı yasanın (j) bendi hükmünce 100 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

Söz konusu para cezaları dernek başkanlarını ilgilendirdiğinden, yönetim kurulu başkanlarının mutlak surette beyannamelerini zamanında vermeleri gerekmektedir. 2016 yılı beyanname doldurma rehberi  “www.17dernekler.gov.tr ” adresinden temin edilebilir. Bu beyannamenin bildirim süresi dernekler için 2019 yılı Nisan ayı sonu, şubeler için ise 2018 yılı Şubat ayı sonuna kadardır” dedi.

Haber Merkezi