Hayatımızı ‘Aile Dizimimiz’ Şekillendiriyor Olabilir!

Pek çok davranış bozukluğunun, depresyonun, anksiyetenin ve çeşitli psikolojik rahatsızlıkların temelinde ‘aile dizimi’nin yattığını biliyor musunuz?

İnsanın çağlar boyu süregelen evriminin sadece fiziksel boyutlarda olmadığı bilinen bir gerçek. Yapılan araştırmalar, ailemizden sadece fiziksel özelliklerinin kalıntılarını değil, bazı psikolojik rahatsızlıklar, takıntılar ve davranış bozukluklarını da miras olarak aldığımızı ortaya koyuyor. Nesiller boyu devam eden o ‘aktarım’ın içinde ise neler yok ki…

“Neden böyle hissediyorum/yapıyorum?” Sorunsalı…

Pek çoğumuz kendimizi bazen nedenini dahi kavrayamadığımız çeşitli duygu durumlarının içinde buluruz. Sebebini bilmediğimiz bir hissi yaşıyorken ya da bir davranışı sergiliyorken bir anda gelen o ‘ben ne yapıyorum?’ farkındalığı ise bize tam da bu noktada ‘aile dizimi’ yanıtını verir.

Alman Psikoterapist Bert Hellinger’in geliştirdiği ‘aile dizimi’ ekolüne göre kişinin bugün sergilediği olumsuz ya da anormal bir davranışının altında geçmişte yaşanmış travmatik bir olay yatabilir.

Nesilden nesle aktarılan bir travma…

Hellinger’in bu teorisi zamanla yapılan bazı kişisel ve grup terapileriyle de büyük oranda doğrulanmış durumda. Yapılan araştırmalarda bazı örnekler vermek gerekirse; sözgelimi küçük yaşta babasını kaybetmiş genç bir kızın, ilerleyen yıllarda yaptığı evliliğin ardından dünyaya gelen kız çocuğunda abartılı bir baba sevgisi/babaya düşkünlük görülebiliyor.

Ya da tecavüz gibi cinsel saldırı gibi travmatik bir olayı yaşayan bir şahsın dünyaya getirdiği çocuğun genlerinde istemsiz bir ‘savunma’ mekanizması oluşabiliyor.

Hatta bu durum zaman zaman öyle bir hal alıyor ki, bu aktarım, sadece aile içinde değil, çok daha eski kuşaklardan da edinilebiliyor.

Seans sayısı ve süresi ‘travmaya’ bağlı!

Psikiyatrların bu konudaki önerileri ise net. Bu tip durumlarda ailenin yaşayan bireyleri arasında planlanan toplu bir grup seansı bu aktarımın önüne geçmede oldukça yardımcı olabiliyor. Tabii, seans sayısı ve süresi, hem travmaya hem de bunun boyutuna bağlı olarak değişiyor. Yine de psikanalizin ekolleri arasına giren ‘aile dizimi’ çözümünün kişiye ve travmasına oldukça faydası dokunacağı bilimsel bir gerçek!

Esra Çanlı