İl Genel’de ‘Ödenek Aktarımı’ Konuşuldu

İl Genel Meclisi, olağanüstü gündemle gerçekleştirdiği toplantısında ‘ödenek aktarma’ konusunu görüştü. Ömer Şahin önderliğinde toplanan meclis, Mülga Köy hizmetlerinden artan 2 milyon 255 bin TL’lik tutar, memur, sözleşmeli personel, işçi giderleri ve il yolları bakım onarım giderlerinde kullanılması kararına vardı.

Çanakkale İl Genel meclisi, dün olağanüstü olarak toplantı. ‘Ödenek aktarma’ konusunun gündeme alındığı meclis toplantısı Başkan Ömer Şahin’in önderliğinde gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucu ise Mülga köy hizmetlerinden artan 2 milyon 255 bin TL’lik tutarın memur, sözleşmeli personel, işçi giderleri ve il yolları bakım onarım giderlerinde kullanılması karar verilerek söz konusu ‘ödenek aktarma kararı’ Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderildi.

Kararın tam metninde ise şöyle dendi:

“Mülga Köy Hizmetleri personelinin ödenekleri bakanlık tarafından gönderilmekte olup bu ödeneklerin %20’lik kısmının İl Özel idaresince karşılanacağı hüküm altına alınmış olduğundan 2018 mali yılı bütçesine mülga Köy Hizmetleri personeli ücretlerinin %20’sini karşılamak üzere gerekli ödenekler konulmuş bulunmaktadır. Sene başından bugüne kadar personel giderleri için gerekli ödeneğin kullanımına ihtiyaç kalmamıştır. Bu nedenle konunun 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununun 13. Maddesi uyarınca İl Genel Meclisi’nin gündemine alınmasını rica ederim.”

Esra ÇanlıWP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com