“Öğretmene destek kanunu olmalıdır”

Eğitim Bir Sen Çanakkale Şubesi’nden Öğretmenlik Meslek Kanunu için bir öneri geldi.

Eğitim Bir Sen Çanakkale Şubesi dün saat 12.30’da basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamanın konusu Öğretmenlik Meslek Kanunu oldu.

Açıklamayı Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Resul Can yaptı. Can, “Söz konusu faaliyetler bütününün her kulvarında ve her anında, eğitilme iştiyakını artırma ve öğrenme ihtiyacını karşılama sorumluluğunu yüklenen asli öznenin, tarihin her döneminde önemini koruduğunu belirten Yalçın, “Öğretmeni, şuur sermayesini artırmaya, bilgi haznesini büyütmeye, idrak zeminini güçlendirmeye, olaya ya da olguya dair hikmeti keşfetmeye dönük eylemleriyle beşerin insanlaşması ve bireyin uzmanlaşması yolculuğunun rehberi olarak kabul ediyoruz. Bütün insanlığa uzanan kapsayıcı ve etki üretici sorumluluk alanı, öğretmenlik mesleğinin önemli ve değerli kabul edilmesi için hem gerek hem de yeter şart hükmündedir. Meslek kanunu, öğretmenliğin ve öğretmenin, toplum ve gelecek için taşıdığı önemin ve değerin somut göstergesi olacaktır.”

Öğretmenlik Meslek Kanununda yer alması gereken başlıklar şu şekilde sıralandı:

-Kapsam,

-Öğretmen kavramı ve tanımı/betimlenmesi; öğretmenlik mesleğinin özellikleri, mesleki standartlar, -Temel ilkeler,  -Mesleğe giriş; diploma, sertifika, sınav, staj süresi vb. şartları, -Öğretmenlerin hakları, görev ve sorumlulukları, -Mesleki yeterliğin gelişimi-kariyer basamakları, -Ödül ve disiplin uygulamaları, -Öğretmen istihdamı ve çalışma şekilleri-iş güvencesi, -Atama ve yer değiştirme ilkeleri, -Çalışma süreleri, -Mesleki yeterliğin kaybı ve süreçleri, -Eğitim kurumu yöneticiliğine atama, -Eğitim kurumu yöneticilerinin statüsü ve özlük hakları, -Eğitim kurumu yöneticilerinin hak, yetki ve sorumlulukları, -Öğretmenlerin eğitim kurumlarındaki konumu, -Öğretmenlik pratiklerinin incelenmesi, öğretmenin özdenetimi (akran değerlendirmesi), rehberlik, denetim ve teftiş süreçleri, -Öğretmenlere ve eğitim kurumu yöneticilerine ilişkin üst kurullar-etik ilkeler, -Şikâyet ve itiraz mekanizmaları, -Öğretmenlerin profesyonel gelişimini düzenleyen ilkeler, -Öğretmenlerin sendika ve sivil toplum kuruluşlarına üyelikleri; siyasal katılım ve eylemleri, -Mesleki özerklik-karar alma süreçlerinde öğretmenlerin katılımını sağlamaya yönelik tedbirler, -Eğitim-öğretim hizmetinin sunumu sırasında öğretmenlere karşı işlenen suçlar,

Detaylı, açık, net ve beklentileri karşılayacak şekilde yer almalıdır” açıklamalarında bulundu.

Tunahan ÜnsalWP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com