İLİŞKİLERDE DÜŞÜNCE KALIPLARI

Erkek Kadın ilişkilerinde önemli bir konu da DÜŞÜNCE KALIPLARIDIR. Erkek ve Kadın arsındaki farklı düşünce kalıplarına sahip olmak bazen ilişkiyi tamamlayıcı bir rol oynarken bazen de farklı düşünce kalıpları sorunun kaynağı olur.

Onlarca düşünce kalıbı vardır. İlişkiyi etkileyen birkaç tanesinden bahsetmek isterim. Bu yazımda bahsedeceğim düşünce kalıbı BAKIŞ AÇILARI. Düşünce kalıbı olarak 4 tür bakış açısı vardır. Kişiler bunlardan birine ya da birkaçına daha yatkındır.

Birincisi ; BEN DİYE BAKANLAR. Yani önce kendini düşünen bakış açısı. Kendi önceliklerini ve egosunu öne çıkaranlar. Biz buna X bakış açısı diyoruz.

İkincisi ; SEN DİYE BAKANLAR. Önceliği hep karşısındakine veren bakış açısı. Kendisinden çok karşısındakinin mutluluğunu önemseyen bakış açısı. Ben yerine sen diyen düşünce kalıbı. Biz buna Y bakış açısı diyoruz.

Üçüncüsü; BİZ DİYE BAKANLAR; Burada ki bakış açısında ben ya da sen yoktur BİZ vardır. Kişilerden çok kurdukları bağ önemlidir. İki kişi bütün olmuş, aile olmuş ve önemli olan da budur. Kişi ne yaparsa ailesi için yapar. Aile ve ilişki bütünlüğü önemlidir. Biz buna W bakış açısı diyoruz.

Dördüncüsü DIŞARIDAN BAKANLAR; Bu kişiler için ilişkide olaylarda mantıklı bakış önemlidir. Yani dışarıdan bakan gözdür önemli olan. Mantıkla ve akılla bakar. Benim dediğim senin düşüncen değildir önemli olan. Önemli olan akıl ve mantığa uygun olandır. Biz buna Z bakış açısı diyoruz.

İşte ilişkilerde çiftler bu farklı bakış açıları nedeniyle sorunlar yaşamaktadır. Bunun farkına varmak çok önemlidir. Bazen bakış açıları ilişkide eşleri tamamlarken bazen de sorun yaratırlar.

Örneğin X bakış açısı biriyle Y bakış açısında olan biri evlenirse ne olur. X bakış açısı hep ben diye bakacağı için, önceliği kendi olacağı için ve karşısındaki kişide Y den baktığına göre yani o da hep sen dediği için zamanla X den bakan kişi giderek büyüyecek ama Y den bakan eşi ise giderek küçülecektir. Büyük egolu biri ve zamanla egosunu yok etmiş diğer kişi. İlişki bu hale gelir.

Düşünce kalıbı olarak genel  durum şöyledir.

Erkekler X ve Z ye yatkındır.

Kadınlar Y ve W ya yatkındır. Kadınlar, eş ilişkisinde W yani biz olmak ister. Kadın evlenmeden önce X dir evlendikten sonra W’ya geçer. Kadınlar  ilişkide düşük özgüven ve yüksek özgüven  arasında gidip gelirler. Genelde her dönem30 gün sürer. Özgüvenleri düşer bir dönem sonra yine yüksek özgüvene geçerler. Erkekler bunu fark etmez ve anlamazlar.

Erkekler aşık oluncaya ve evleninceye kadar W , evlendikten sonra X olurlar. Erkekler ilşkide X ile W arasında gidip gelirler. Bu süreler genelde 30 gündür. Yani bir süre boyunca BEN düşünce kalıbıyla hareket ederler sonra BİZ e yani W dönerler. Kadınlar genelde bunu farkında değildirler ve bir anlam veremezler.

İlişkide önemli olan bu düşünce kalıplarının farkına vararak eşlerin birbirlerini ezmeden, dengeleyerek ilişkiyi sürdürebilmelidir. Kadın veya erkek aşağı düştüğünce onu üstüne binmek yerine elini verip kaldırmak sanırım ilişkiyi daha sağlıklı yapar. Bakış açılarını esnek kullanmak, birinde takılıp kalmamak sanırım en yararlısı.  Siz ve eşiniz bu düşünce kalıplarından hangisinde daha çok duruyorsunuz ? Hangi bakış açısını daha çok kullanıyorsunuz? Bu bakış açılarında esnek davranıp duruma göre bakış açışınızı değiştirebiliyor musunuz? İlişkilerde ki düşünce kalıpları ile devam edeceğiz. Görüşmek üzere.

Kaynak: Tamer DÖVÜCÜ- ODM Aile Eğitimi