“Bütçe Eğitime Değil Personele Gidiyor!”

Eğitim Sen Çanakkale Şubesi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanan 2019 bütçesiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada eğitim kurumlarına yeteri kadar bütçe ayrılmadığı belirtilerek, ayrılan bütçenin de eğitim amacından ziyade personel harcamalarına gittiği vurgulandı.

Eğitim Sen, yurt genelinde yayınladığı basın duyurusuyla AK Parti hükümetinin 2019 yılı bütçesine veryansın etti. Bütçede özellikle yükseköğretim için yeterli bütçe ayrılmadığı, ayırılan kısımdan da en çok payı personel harcamalarının aldığı belirtildi.

Eğitim Sen Çanakkale Şubesi de yaptığı basın açıklamasıyla bütçeye tepkisini gösterdi. Şube adına açıklamayı yapan Eğitim Sen Çanakkale Şube Başkan Yardımcısı Sevil Arıkan “2019 yılında MEB ve yükseköğretim kurumlarına ayrılan bütçe rakamlarına bakıldığında, eğitimin ve yükseköğretimin en temel ihtiyaçlarının görmezden gelindiği, bütçenin sadece zorunlu harcamalar dikkate alınarak hazırlandığı, hatta zorunlu harcamalarda bile kısıntıya gidildiği dikkat çekmektedir” dedi.

“2019’da MEB Bütçesinde oransal gerileme yaşandı”

Arıkan, açıklamasında rakamlara da yer vererek şöyle konuştu: “2018 yılında 92 milyar 529 milyon TL olan MEB bütçesi 2019 yılı için 113 milyar 813 milyon TL olarak belirlenmiştir. MEB bütçesinde rakamsal olarak artış olduğu görülse de, MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesine oranı 2018 yılında yüzde 12,13 iken, 2019’da bu rakamın yüzde 11,84’e gerilemiştir. Benzer bir azalma MEB bütçesinin milli gelire oranında yaşanmış, 2018’de MEB bütçesi/milli gelir oranı yüzde 2,69 iken, 2019’da bu oran yüzde 2,56’ya gerilemiştir. Benzer bir durum Yükseköğretim kurumları açısından da geçerlidir.”

“Güvencesiz istihdam yaygınlaşıyor”

“Eğitime ayrılan bütçesinin rakamsal büyüklüğünün temel nedeni, iktidarın eğitime verdiği önemden değil, büyük ölçüde personel harcamalarından kaynaklanmaktadır. Bu durumun somut bir yansıması olarak eğitim ve bilim emekçilerinin esnek, kuralsız ve güvencesiz çalıştırılması sağlanmakta, okullarda sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamasını sürdürülürken, üniversitelerde 50/d gibi güvencesiz istihdam uygulamaları yaygınlaştırılmaktadır.”

Hükümetten taleplerde bulunuldu

Sevil Arıkan, konuşmasında Eğitim Sen olarak taleplerine de değindi. Talepler şöyle açıklandı:

“MEB bütçesinin milli gelire oranı en az iki kat arttırılmalı, başlangıç olarak OECD ortalamasına (%6) çıkarılmalıdır…

Kamu kaynaklarının özel okullara/özel üniversitelere aktarılması uygulamasına derhal son verilmeli, eğitime yeterli bütçe, okullara ve yükseköğretim kurumlarına ihtiyacı kadar ödenek ayrılmalıdır.

Eğitim bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay mutlak anlamda arttırılmalı, eğitimi ticarileştirmeyi hedefleyen özel sektör, dini vakıf ve cemaatlerle yapılan ya da yapılacak olan her türlü ortak proje ve protokoller iptal edilmelidir.

Vergi dilimi soygununa son verilmeli, ek dersler başta olmak üzere, tüm ek ödemeler temel ücrete dâhil edilmeli emekliliğe yansıtılmalıdır…

Ek ders saat ücreti hesaplanırken bir öğretmenin aylık maaş tutarı esas alınmalıdır.

Sözleşmeli/ücretli öğretmenlik gibi her türlü güvencesiz istihdam uygulamalarına esnek, kuralsız ve angarya çalışmaya son verilmeli, sözleşmeli öğretmenlerin tamamı kadroya geçirilmelidir.

2018 yılında aile ve çocuk yardımı başta olmak üzere, sosyal yardımlar sembolik olarak belirlenmekten çıkarılmalı, ihtiyaç kadar artış yapılmalıdır…

Eğitime hazırlık ödeneği sadece öğretmenlere değil, tüm eğitim ve bilim emekçilerine yılda iki kez en az bir maaş tutarında ödenmelidir…

24 Haziran seçimleri öncesinde verilen sözler tutulmalı, tüm eğitim ve bilim emekçilerinin ek göstergeleri 3600’e çıkarılmalıdır.

Eğitim emekçilerinin 3600 ek gösterge talepleri doğrultusunda düzenleme yapılmalıdır…

Öğretmen, akademik personel, memur ve yardımcı hizmetli açıkları kapatılmalıdır.

Tüm eğitim ve bilim emekçilerine insan onuruna yakışır bir ücret ve sağlıklı çalışma koşulları sağlanmalıdır…”

Esra ÇanlıWP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com