“Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz”

Çanakkale Barosu İnsan Hakları Komisyonu İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı açıklamada avukatlar olarak adalet mücadelesinden asla vazgeçmeyecekleri vurgusu yaptı.

Çanakkale Barosu İnsan Hakları Komisyonu tarafından İnsan Hakları Günü nedeniyle yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bugün 70. Yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde ülkemizdeki tablo özetle şöyledir:

Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet artarak devam etmektedir. Mevzuatta yapılan iyileştirmelere rağmen, hukuki ve idari uygulamalardaki eksiklikler şiddet mağduru kadınları korunmasız bırakmaya devam etmektedir. Geride bırakacağımız 2018 yılında da ne yazık ki, çocuklara yönelik şiddet ve cinsel istismar vakaları azalmış değildir. Yılın ilk yarısında katledilen kadın sayısı geçtiğimize yıldakiyle aynıdır.

Ülkemizin iş kazalarındaki kötü sicili devam etmektedir. En temel insan haklarından olan doğru haber alma hakkı, basın özgürlüğüne dönük saldırılar nedeniyle ağır darbe almıştır. Yine, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına yönelik çok sayıda olumsuz yargı kararı kamuoyuna yansımış, bunun yanı sıra, pek çok kez alınan yargı kararlarına rağmen doğa katliamlarının devam ettiği görülmüştür.

Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ancak bizler bugün, insan hakları dendiğinde, en yakın ve en derinden gördüğümüz, hissettiğimiz bir konuyu özel olarak vurgulamak istiyoruz; o da adil yargılanma hakkı ve bu bağlamda yargı bağımsızlığıdır. 2018 yılında bizler de herkes gibi, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirdiğine ilişkin çok sayıda işaret gördük. Ülkemizin AİHM önünde en çok mahkum olduğu hak ihlallerinin başında, adil yargılanma hakkı gelmektedir. Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvurularda, mahkemenin hak ihlaline karar verdiği dosyaların %78’i adil yargılanma hakkına ilişkindir. Uygulamada da mevzuatta adil yargılanma hakkına aykırı, adaletin tesisini engelleyici pek çok sorunla karşı karşıyayız. Savunma hakkı kısıtlanmaya çalışılmaktadır. Avukatların yargının kurucu erki olduğu gerçeği halen göz ardı edilmektedir. OHAL’in sona ermesine rağmen, OHAL ile birlikte hayatımıza giren, insan haklarına aykırı pek çok uygulama varlığını korumaktadır. Yapılan araştırmalarda, halkın yargıya güven endeksi %20’lere kadar düşmüştür. Bu hazin bir tablodur. Biz avukatlar bu güçlüklere rağmen, adalet mücadelemizden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz de.

Hak arama mücadelesinde insan haklarından yana tavır alan ve bu yönde hak mücadelesi veren biz avukatlar ve Barolar bugün de aynı onurlu mücadelenin içerisindeyiz. Bu mücadele içinde diğer sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve demokratik platformlarla dayanışma içindeyiz. Bu dayanışmanın artarak sürmesini umuyoruz. Çanakkale Barosu’nun kurulduğu tarihten bugüne yürüttüğü temel hak ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla devam ettireceğini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

Haber Merkezi

 WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com