Emekçiler alanlara çıkıyor

Ekonomik krize karşı emeğin haklarını savunmak için düzenlenecek İzmir Bölge Mitingi’ne Çanakkale Eğitim Sen de katılacak.

Çanakkale Eğitim Sen’in haberine göre İzmir’de Bölge Mitingi düzenlenecek. Haberde şu ifadeler yer aldı:

“Enflasyondan işsizliğe, yoksullaşmadan ekonomik durgunluğa kadar hayatlarımızı her alanda kâbusa çeviren kapsamlı bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. En yetkili ağızlar “kriz” sözcüğünü kullanmaktan özenle kaçınsalar da, bizler için krizin anlamı birbiri ardına kapanan dükkânlardır, marketlerde sürekli yapılan zamlardır, kabaran elektrik-su-doğalgaz faturalarıdır, ödenemeyen borçlardır, evlere gelen hacizlerdir, işsizliktir, iş cinayetleridir. Krizin anlamı, yaşamımızın giderek sürdürülemez hale gelmesidir.

Bugün “kriz miriz yok” diyorlar. Krizi fırsata çevirerek emekçinin elinde kalan son haklara da göz koymaktalar. Dövizin ucuz, faizlerin düşük olduğu dönemde dışarıdan alınan borç paraları kentlerin yağmalanmasına doğanın tahrip edilmesine yandaş inşaat firmalarının kasasına akıtanlar, rüzgâr tersine döndüğünde yine emekçilerin yoksulun kemer sıkmasını fedakârlıkta bulunmasını istiyorlar.

Emeğin hak arama yollarının tamamen kapatıldığı sendikal örgütlenmenin engellendiği grevlerin yasaklandığı koşullarda karlarını katlayanların borçlarını emekçiye yoksula ödeyin diyorlar.

Oysa işçilerin emekçilerin bu krizi yaratanlara bir borcu yoktur. Tam tersine yıllardır yaşadığı kayıplardan kaynaklı alacağı vardır.

İşte bu nedenlerle krizin emekçilere ödetilmek istenmesine karşı 26 Eylül 2018 tarihinde KESK-DİSK-TMMOB-TTB’nin çağrısıyla 50’den fazla emek ve meslek örgütü, demokratik kitle örgütü, siyasi parti ve demokrasi gücü bir araya gelerek “KRİZİN BEDELİNİ ÖDEMEYECEĞİZ! KRİZE KARŞIEMEĞİN HAKLARINI SAVUNMAK İÇİN OMUZ OMUZA!” adıyla ortak bir deklarasyon yayınlamıştır.

Bu deklarasyona imza atan kurumlar merkezi düzeyde bölgesel olmak üzere ortak eylem ve etkinlikler düzenleme kararı almış ve hayata geçirmiştir. Deklarasyona katılan tüm bu kurumlarla birlikte yapılacak olan bölgesel eylemlerden ilki17 Kasım Cumartesi günü İzmir’de gerçekleştirilecektir.

Çanakkale’mizin de içinde olduğu İzmir Bölge Mitingine KESK’in öncülüğünde “KRİZİN BEDELİNİ ÖDEMEYECEĞİZ! KRİZE KARŞI EMEĞİN HAKLARINI SAVUNMAK İÇİN OMUZ OMUZA!”şiarı ile katılacağımızı bildiriyoruz.”