MEB 2023 EĞİTİM VİZYONU DEĞERLENDİRMESİ-2

MEB Eğitim Vizyonuna Eğitim Öğretim dinamikleri açısından bakacak olursak.

Ders saatlerinin azaltılması ve Tasarım-Beceri Atölyelerinin Kurulması

Temel becerilere ilişkin zorunlu derslerin korunması şartıyla zorunlu ders saati ve çeşitleri azaltılarak; çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimleri için kurulacak tasarım-beceri atölyeleri desteklediğimiz ve olumlu bulduğumuz bir uygulamadır. Ancak ders saatlerinin azaltılması ilgili öğretmenleri mağdur etmemeli, norm fazlası durumuna düşürmemelidir.

Okul Gelişim Modeli

Aynı mahalledeki iki okulun bile farklı imkan ve dezavantajları olduğu halde ülke genelinde her okuldan aynı başarıyı beklemek çok yanlıştı. Bu model ile 20 farklı parametre kullanılarak okulların imkanları göz önünde bulundurularak planlar yapılacak ve her okul için ayrı hedefler konulacaktır. Bu modele uygun hareket edildiğinde başarı sağlanabileceği düşünmekteyim.

Veriye Dayalı Yönetim

Geçmiş dönemlerde deneysel modellerini çocuklarımıza uyguladık ve zararlarını hala görmekteyiz. İhtiyaçtan süreç ve uygulamaya kadar veriye dayalı bir yönetim sergilenmesi daha bilimseldir. Üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarının olması kaçınılmazdır.

Okullar ve Bölgeler arası Farklılıkların Kapatılması.

Okullar ve bölgeler arası farklılıklar nedeniyle öğrencilerimiz doğal olarak imkanları daha iyi olan okullarda eğitim görmek istemekte ve bu nedenle sınav eğitim sistemi içerisinde farklı bir yer tutmakta idi. Sınav kaygısını, ihtiyacını azaltmanın ve zamanla ortadan kaldırmanın tek yolu her okulun seviyesini eşitlemek veya birbirine yaklaştırmaktır. Sınavla öğrenci alan okulların sayılarının azaltılması, bu okul ve bölge farklılıkların giderilmesi süreci dikkatle yürütülmelidir.

5 Yaş Erken Çocukluk Eğitimi Zorunlu Olması Olumlu Adımdır, Okula Başlama 72 Ay Olmalıdır. Eğitim sisteminin ilk basamağı olan erken çocukluk eğitiminin faydası herkes tarafından bilinmektedir. Özellikle kırsal ve düşük yoğunluklu yerleşim bölgelerinde erken çocukluk alınması çok önemlidir. Bu eğitimi alan çocuklarımızın bir üst öğrenimlerinde daha başarılı oldukları gözlemlenmektedir. Okul öncesi zorunlu hale gelirken gerekli alt yapı hazırlanmalıdır. 4+4+4 sisteminin aniden uygulanması ile birlikte 60 aylık çocuklarımızın 1. sınıfa başlamasının yanlışlarını ne yazık ki gördük. Bu süreç içerisinde ilkokula başlama yaşı tekrar 72 ay olarak düzenlenmelidir.

Özel Yetenekli Öğrencilerin Keşfedilmesi ve Değerlendirilmesi

Bilim, sanat, spor ve benzeri alanlardaki özel yetenekli çocuklarımızın yeteneklerinin keşfedilmesi ve bu yeteneklere uygun eğitim içeriği ve ortamı sunulacak olması önemlidir. Bu çocuklarımız uygun şartlar, alandan eğitimciler ile birlikte ülkemizin büyümesine katkı sağlayacaklardır.

Mesleki ve Teknik Eğitim

‘Meslek Lisesi Memleket Meselesi’ sloganın hayata geçirilmesi en büyük temennimizdir. Alan eğitimlerinin 9. Sınıfta başlaması olumludur. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının döner sermaye gelirlerinden alınan %15’lik hazine kesintisi %1’e düşürülmesi olumludur. Burada önemli olan ülkenin ihtiyacı olan nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayabilmektir. Bunun için vizyonda açıklanan adımların hayata geçirilmesi titizlikle sağlanmalıdır.

2023 Eğitim Vizyonu bir yol haritasıdır. Bugünden yarına değişen bir şey olmayacaktır. Burada en önemli nokta bu sürecin iyi yönetilmesi ve paydaşların her aşamada sürecin içerisine katılmasıdır. Detayların çok belli olmadığı, ana başlıkların netleştiği bir vizyonda bütün detaylar ile ilgili görüşlerimi paylaşmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere…