BAYRAMIMIZ

Bugün 29 Ekim. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95 yılı. Kutlu olsun! Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti devletin siyasî rejimi olarak seçmesinin nedenlerine bakalım. Çok uzun süren bir dönemden beri, cumhuriyetin özlemini duyduğu siyasî rejim olmasındandır. Atatürk daha gençlik çağında iken, Türkiye’yi modernleştirme fikirlerine cevap veren tek siyasî rejimin cumhuriyet olduğu düşüncesindeydi. 1908 inkılâbı ile tatmin olmayan genç kolağası Mustafa Kemal “İnkılâbı bizzat kendisinin tamamlayacağını” ifade etmiştir. Cumhuriyet Atatürk’ün karakterine uygundur. Atatürk’ün belirttiği gibi,“Hürriyet ve istiklâl karakterimdir. Ben milletimin ve büyük ecdadımın bu kıymetli mirasından olan istiklâl ile yaratılmış bir insanım. Benim yaşayabilmek için mutlaka müstakil bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple millî istiklâl bence bir hayat meselesidir.” Atatürk’e göre, “Türk Milletinin tabiat ve âdetlerine en uygun idare, cumhuriyet idaresidir.”Atatürk’e göre, “Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir.”Cumhuriyet millet egemenliğini belirleyen ve millet egemenliği ile bağdaşabilen tek rejimdir. Atatürk, egemenliğin millete ait olduğu görüşünü işlemekle ve bu görüşü yeni Türk Devleti’nin temel taşı yapmakla, millî devletin, devlet ve hükümet şeklinin ve cumhuriyet olacağını ortaya koyuyordu.

KAYITSIZ ŞARTSIZ

Egemenliğin, kayıtsız ve şartsız, doğrudan doğruya Türk milletine ait olduğu zihniyetini, devlet hayatımıza kazandıran Atatürk olmuştur. Türk fikir ve siyasî hayatında ilk defa devlet şekli olarak cumhuriyeti cesaretle telaffuz eden, dile getiren, savunan Atatürk olmuştur. Cumhuriyet, en ileri ve en gelişmiş devlet şeklidir. Gelin, Atatürk’ün Cumhuriyetle ilgili sözlerine bir göz atalım. “Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister.”

“Milletin saltanat ve hâkimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.”

“Cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmalıdır.”

“Bizce: Türkiye Cumhuriyet anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir. Memleket dayanışma isteyen bir birliğe muhtaçtır. Alelâde politikacılıkla milleti parçalamak, hıyanettir.”

“Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.” “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.”

Cumhuriyet bayramınızı kutluyor, bu vesile ile başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere, Cumhuriyeti bize kazandıran kahramanlarımıza, Allahtan rahmet diliyoruz. Sağlıcakla kalınız.

 WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com