Nafaka

“Gider, harcama, bedel” gibi anlamlara sahip olan nafaka kelimesi, son yıllarda daha çok boşanma davalarından sonra haberlere yansıyan büyük bedellerle gündemimize girse de, aslında toplumda pek çok kesimi etkiliyor.

SÜRESİZ NAFAKA OLUR MU?

Kamuoyunda en çok vicdanı rahatsız eden konu herhalde boşanma sonrasında bağlanılan nafakanın süresiz olması. Şu bir gerçek ki 10-15 yıl ya da daha fazla süre evli kalmış çiftler, boşandıkları zaman kadın meslek edinme konusunda büyük zorluk yaşıyor. Başka biriyle evlenmediği ya da iş bulmadığı süre boyunca kendisine eski eşinden nafaka bağlanması makul görünüyor ancak işin bir de başka boyutları var.

Aynı haktan 1 hafta evli kalmış olan da yararlanıyor. Bu durum ne hakka hukuka ne de vicdana sığar. Eğer bu nafakayı talep eden kadın, kendisini “başından evlilik geçtiği için artık tercih edilmeyeceği” yönünden savunuyorsa bu mazeret değil olsa olsa kendisini “mal” statüsüne koymuş, varlığını bir erkeğin kendisine vereceği “ekmeğe” bağlamış olur. Hem insan onurunu yaralamış hem de haksız kazanç elde etmiş olursunuz.

KADINI KORUMAK

Bu kanunlar konulurken, toplum gerçekleri doğrultusunda kadını korumak hedeflendi. Yukarıda da dediğim gibi uzun süren evlilikler sonrası böyle bir nafaka bağlanması bence de normal. Yalnız durum her evlilik için ayrı ayrı ele alınmalı. Gerekirse çok kısa süre evli kalan kadınlara, boşandıktan sonraki iki yıl içinde meslek edindirilmeye çalışılmalı. Belki böylece kadınlarımız kendilerine olan inançlarını tazeleyip, gerçek özgürlüğün ancak kimseye minnet etmeden ve hak yemeden elde edilebileceğini görmüş olur.

YA İKİNCİ EŞ NE OLACAK?

Hali hazırda yürürlükte olan kanun ne yazık ki, ilk eşine hali hazırda nafaka ödeyen insanların, şu an ikinci ya da üçüncü evliliklerini yaptıkları kadınları ve onlardan olan çocuklarını mağdur ediyor. Şimdi şöyle bir düşünün; Bir evlilik yaptınız, anlaşmazlık çıktı 2 ay sonra boşanmaya karar verdiniz. Mahkeme sizin karşı tarafa nafaka ödemenize hükmetti. Aradan geçen zaman zarfında tekrar evlendiniz ve çocuklarınız oldu. İlk eşiniz ise sizden aldığı yoksulluk nafakası ile hayatına devam ediyor. Üstelik ne iş için bir çabası var ne de sizden aldığı paradan vazgeçme isteği. Yani kadını korumak için yapılmış bir kanun, boşluğundan yararlananlar sayesinde bir başka kadını mağdur ediyor.

Son günlerde bu konuda bir düzenleme yapılacağına dair haberler var. Umarım, doğru düzgün bir yasa olur ve bu konuda hiç kimse mağdur edilmeden, sonuca ulaşılır.