Sigaranın Kadın Sağlığına Etkisi

Sigaranın insan sağlığına etkisi üzerine birçok araştırma ve bilgi paylaşımı yapılıyor. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Aile Hekimliği’nin internet sitesinde de sigaranın kadınlar üzerine etkisi detayıyla anlatılıyor.

Kadınlarda sigara kullanımı; menopoz ve üreme fonksiyonlarına etki ediyor.

Sigaranın menopoz üzerine etkilerinin açıklandığı ifadelerde şu cümleler yer alıyor: “Sigara dumanındaki kimyasal maddeler üreme fonksiyonlarının azal­masına ve foliküler tükenmenin hızlanmasına neden olmaktadır. Sigara içenlerde menopoz (adetten kesilme) içmeyenlerden yaklaşık 2-4 yıl daha erken meydana gelmektedir. Günlük içilen sigara miktarının artması ve sigara içme süresinin uzaması da yumurtalıklardaki foliküllerin daha erken dönemde tükenmesini hızlandırmaktadır.”

Sigaranın Üremeye Etkisi

Sigaranın kadın üreme fonksiyonlarına etkisi ve infertilite(kısırlık) ile ilişkisi ise şöyle açıklanıyor: “İnfertilite, çiftlerin bir yıl süresince çocuk istemeleri ve korunma yön­temi kullanmadan düzenli cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen gebeliğin gerçekleşmemesi olarak tanımlanmaktadır. Üreme çağındaki kadınlarda sigara içme sıklığının %25 olduğu kabul edilmektedir. Literatürde, üreme çağındaki kadınlarda günlük içilen siga­ra miktarının ve sigara içme süresinin doğurganlığı ve üreme yeteneğini doğrudan etkileyebildiği vurgulanmaktadır. Sigara içen kadınlarda infer­tilite görülme oranı, içmeyenlere oranla on kat daha fazladır. Kadınların %13’ünde infertiliteye sigara içiminin neden olduğu belirtilmektedir. Sigara içen ve içmeyen kadınların karşılaştırıldığı çalışmalarda; sigara içen kadınlarda infertilite görülme oranının yüksek, doğurganlığın düşük ve gebe kalma süresinin daha uzun olduğu belirlenmiştir. Özellikle günde 20 adetten fazla sigara içen kadınlarda yukarıda sayılan sorunlar daha fazla oranda görülebilmektedir.Yapılan bir çalışmada, aktif olarak sigara içen kadınların bir günde iç­tikleri sigara sayısına bağlı olarak gebe kalmada sorun yaşamadıkları ve sigara içmeyen kadınlarla karşılaştırıldığında bu kadınların en az 3-12 ay daha geç bir sürede gebe kaldıkları belirlenmiştir. Bunun yanında, kadının eşinin sigara içmesi nedeniyle pasif sigara dumanına maruz kalması da kadınların üreme fonksiyonlarını olumsuz olarak etkilemektedir.Sigara içen kadınlarda yumurtalıklarından salgılanan estrojen hormonu düzeyindeki azalma, yumurtalıkların fonksiyonlarında azalmaya neden ol­makta ve yumurtalıklarda folikül hücrelerinin gelişmesini sağlayan hormon (FSH) düzeyini yükseltmektedir. Yumurta hücresinin gelişmesini sağlayan hormon düzeyleri (FSH) sigara içen kadınlarda, içmeyenlere göre önemli oranda yüksektir. Yapılan bir çalışmada, yumurta hücresinin gelişmesini sağlayan hormon (FSH) seviyesinin aktif olarak sigara içenlerde içmeyen­lere göre %66; pasif olarak sigara dumanına maruz kalanlarda ise %39 oranında daha yüksek olduğu belirtilmektedir.

Kadının sigara içmesi ya da sigara dumanına maruz kalmasının üreme fonksiyonlarına etkisi şunlardır;

  1. Gebe kalma süresinin uzaması (ortalama 3 -12 ay),
  2. Primer ya da sekonder infertilite,
  3. Menapoza daha erken yaşta girilmesi (ortalama iki yıl önce),
  4. Kendiliğinden düşük yapma riskinin artması (spontan abortus),
  5. Erken doğum eylemi,
  6. Düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma riski (bebeğin doğum ağırlığı ortalama 150-300 gr daha az),
  7. Yumurtalıklardaki foliküllerde tükenme (gebe kalmada sorun yaşa­ma/erken menapoza girme)
  8. Adet bozuklukları ve iki adet arası sürenin kısalması,
  9. Mesane ve rahim ağzı kanseri gibi risk faktörlerine neden olabilmek­tedir.

Derleme: Yıldız Sağlam

Kaynak:Aile Hekimliği