Çiftçiye Borcunuzu Ne Zaman Ödeyeceksiniz?

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, 2006 yılında yürürlüğü giren Tarım Kanunu’nun 19 ve 21. Maddelerine atıf yaparak çiftçilere yapılacak destekleme ödemelerinin gayrisafi millî hâsılanın yüzde birinden az olamama koşulunun yasa ile hükme bağlanmasına karşın, AKP iktidarının bu ödemeleri 12 yıldır yapmadığını ileri sürerek, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye, “Bu para ne zaman ödenecek?” diye sordu.

CHP’li Ceylan Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesinde, Tarım Kanunu’nun 19. ve 21. maddelerinde 2006 yılında yapılan değişikle, doğrudan gelir desteği, hayvancılık destekleri, tarım sigortası ödemeleri, kırsal kalkınma destekleri, çevre amaçlı tarım arazilerini koruma programı destekleri ve benzer ödemelerinin tarımsal destekleme araçları olarak belirlenmesine karşın bu ödemelerin yasalarda öngörülen şekliyle yapılmadığını ileri sürdü.

 TÜRKİYE SAMAN İTHAL EDER HALE GETİRİLDİ

CHP’li Ceylan Henry Kissinger’ın, “Eğer petrolü kontrol ederseniz ülkeyi kontrol edersiniz, eğer gıdayı kontrol ederseniz nüfusu kontrol edersiniz” sözüne atıfta bulunarak, “Bir ülke tarımsal üretimini kendi üreticileri lehine programlamaz ve gerekli planlamaları yapmaz ise, tarımsal üretim süreçlerini piyasa koşullarına terk ederse et, saman, buğday, bakliyat ithal eden ülkeler ligine yükseleceğini deneyimlemesi fazla zaman almaz” dedi.

Ceylan AKP iktidarının 2006 yılında çıkardığı 5488 sayılı Tarım Kanunun 19. maddesi ile doğrudan gelir desteği, fark ödemesi, telafi edici ödemeler, hayvancılık destekleri, tarım sigortası ödemeleri, kırsal kalkınma destekleri, çevre amaçlı tarım arazilerini koruma programı destekleri, diğer destek ödemeleri, tarımsal destekleme araçları olarak belirlediğini söyledi. Ceylan yasanın 21. Maddesinde aynı dönemde yapılan değişiklik ile de “Tarımsal destekleme programlarının finansmanı, bütçe kaynaklarından ve dış kaynaklardan sağlanır. Bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi millî hasılanın yüzde birinden az olamaz” hükmünün getirildiğini hatırlatarak, bu hükmün yerine getirilip getirilmediğini sordu. Çanakkale Milletvekili Ceylan, Bakan Pakdemirli’nin yanıtlaması için verdiği soru önergesinde bu hükmün yerine getirilmediğini ileri sürerek, iktidarın çiftçiye olan borcunu yakın zamanda ödeyip ödemeyeceğini sordu.

Ceylan önergesinde ayrıca Türkiye’nin 2002 yılından bu yana et, saman, buğday, bakliyat ve benzeri kalemlerde kaç liralık ithalat yapıldığını sordu.

ÇANAKKALE YATIRIMLARI NELERDİR?

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Tarım Bakanı Pakdemirli’nin yanıtlaması için verdiği önergede Çanakkale tarımını da sordu.

Önergede Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2002 ila 2018 yıllarında Çanakkale’de gerçekleştirilen yatırım projelerini neler olduğunu soran Ceylan, projelerin gerçekleşme oranlarının, tahsis edilen ödenek miktarlarının ve harcanan miktarların kaç lira olduğunu sordu. CHP’li Ceylan, Çanakkale’den devletin sağladığı tarımsal vergi gelirlerinin miktarını da sorarken, toplanan miktar ele alındığında Çanakkale’nin iller arasında kaçıncı sırada olduğunu ve kamu yatırımları sıralamasında ise Çanakkale’nin kaçıncı sırada olduğunu Bakan Pakdemirli’den yanıtlamasını istedi.

ÇANAKKALE PROJELERİ NE DURUMDA?

Ceylan bunlara ek olarak Bakan Pakdemirli’nin yanıtlaması için Çanakkale’de yürütülen projeleri sordu. CHP’li Ceylan, Çanakkale’de 2002 ila 2018 yıllarında projelerin zamanında bitip bitmediğini sorarak, zamanında bitmeyen projelerin gecikme nedenlerini ve maliyet durumlarının ne kadar olduğunun yanıtlanmasını istedi.

Haber MerkeziWP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com