‘ÇED gerekli değildir’e mahkemeden ‘iptal’ kararı

Yenice Karaaydın Köyü Handeresi Mevkii civarında yapılması planlanan Bakır, Kurşun, Çinko, Gümüş maden ocağı kapasite artışı için verilen ‘ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Gerekli Değildir’ raporu Çanakkale Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu tarafından açılan dava sonucunda iptal edildi.

Çanakkale’nin Yenice ilçesi, Kalkım Beldesi, Karaaydın Köyü, Handeresi Mevkii civarında Oreks Madencilik San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan ‘Bakır, Kurşun, Çinko, Gümüş Maden Ocağı Kapasite Artışı PTD’ projesi ile ilgili olarak 10 Haziran 2016 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü sayfasında yayımlanan, Çanakkale Valiliği’nce verilen 01 Haziran 2016 tarih ve E-2016157 sayılı ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir’ kararının iptali için Çanakkale Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu tarafından Çanakkale İdare Mahkemesi’nde açılan davada doğanın lehine karar alındı. Davadan, ‘ÇED Raporu Gerekli Değildir’ kararına ‘iptal’ istemi çıktı.

Alınan bu karar sonrasında madenci şirket kapasite artışı yapamayacak.

“ÇED Raporu hazırlanmaktan kaçınıldığı görülmektedir”
Davayı açan taraf olan Çanakkale Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Çanakkale İdare Mahkemesi: ‘Bakır, Kurşun, Çinko, Gümüş Maden Ocağı Kapasite Artışı’ projesiyle, söz konusu belgeye konu alan kullanımında revizyona gidilerek ve proje kapsamında yapılacak kapasite artırımı ile proje alanına 4,56 hektarlık 2. Poligonun eklenmesiyle toplam proje alanının 74,56 hektara çıkarılması planlanıp bu ruhsata bağlı olarak yapılacak dava konusu madencilik projesinin yalnızca revize edilen 4,56 hektarlık kısmı değerlendirilmek suretiyle ÇED Yönetmeliği’nin Ek-2 listesinin 49. maddesi kapsamına dahil edilerek Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmaktan kaçınıldığı görülmektedir” denildi.

“Kaz Dağları’na sonsuz teşekkür ve saygı ile…”

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı; “18 Aralık 2006 tarih ve 2006/26 sayılı ÇED Gerekli Değildir belgesinde de Yeraltı Maden Ocağı İşletmeciliği proje alanı 70 hektar ve kapasite artışı ile toplam proje alanı 74,56 hektar olan ve yukarıda ayrıntılı olarak yer verilen Yönetmelikte düzenlenen 25 hektarlık sınırdan daha büyük bir alanı kapsadığı anlaşılan faaliyet konusu kapasite artışı projesinin, ÇED sürecine tabi olduğu ve ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verilemeyeceği anlaşıldığından, dava konusu davalı Çanakkale Valiliği’nin 01 Haziran 2016 tarih ve E-2016157 sayılı ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir’ kararında mevzuata ve hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir. Uzun süre sonra böyle güzel bir haber vermekten dolayı gururluyuz. Tüm Çanakkale halkına ve ait olduğumuz Kaz Dağları’na sonsuz teşekkür ve saygı ile . . .”

Atakan AlkışBir Yorum

  1. Yukarıdaki gibi haberleri yapmadan önce, keşke yargı sürecinin sonuçlanmasını bekleseydiniz. Sonucun beklediğiniz gibi olması halinde haber yapsanız daha etik olurdu diye düşünüyorum. Çünkü; İdare Mahkemesinin yürürlükteki hukuka aykırı olan bu kararı, Danıştay 14. Dairesinin 2018/4848 Esas, 2019/231 Karar sayısıyla, Karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 17.01.2019 tarihinde İptal edildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.