Hekime şiddete önlem şart!

Çanakkale Tabip Odası ve SES Yönetim Kurulu son günlerde artan doktorlara şiddet olayları ile ilgili Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP’den de destek geldi.

Ülke gündemi son günlerde doktorlara karşı artan şiddet eylemleri ile çalkalanıyor. En son doktorun başında kırılan parke taşı bazı hekimler için bardağı taşırdı. Çanakkale Tabip Odası dün öğlen saat 12.30’da Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi önünde basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasına CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan’ın da katıldığı görüldü.

“MESLEKTAŞIMIZIN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR”

Tabip Odası’nın yapmış olduğu açıklamada, “17 Temmuz günü Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi Tip Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde görevli olan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, bir hasta yakını tarafından başına sert bir cisim vurularak darp edildi. Meslektaşımız halen yoğun bakımda tedavi görmekte olup hayati tehlikesi devam etmektedir.

“HER GÜN ORTALAMA 30 ŞİDDET VAKASI YAŞANIYOR”

Türk Tabipler Birliği, uzun yıllardır sağlıkta yaşanan şiddetin nedenleri, şiddete karşı alınacak önlemler konusunda kamuoyunu bilgilendirmekte, yöneticileri şiddeti durdurmak için sorumluluk almaya davet etmektedir. Bütün bu çabalarımıza rağmen, Dr. Ersin Arslan, Dr. Kamil Furtun ve Dr. Aynur Dağdelen’in öldürülmeleri ve nice şiddet olayı ile siyasal iktidarın sağlıkta hiçbir adım atmadığını üzülerek görüyoruz. Gelinen aşamada sağlıkta şiddet sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüşmüştür. Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşanmaktadır. Özellikle acil servisler şiddetin kol gezdiği, sağlık çalışanlarının kendilerini emniyette hissedemedikleri sağlık hizmetlerini güvenli ortamlarda veremedikleri yerler haline gelmiştir. Bu sorun, bir yandan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit ederken aynı zamanda sağlık hizmeti sunumunu da engeller hale dönüşmüştür. Bu durum; sürdürülebilir, kabul edilebilir, katlanılabilir değildir! Elbette sağlıkta şiddetin toplumsal etkenleri vardır ve bunlar giderilmedikçe sağlık kuruluşlarını tam olarak güvenli ve huzurlu yerler haline getirmek olanaklı değildir.

“SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI BİR AN ÖNCE ÇIKMALIDIR”

Kuşkusuz, her yıl nüfusumuzdan fazla sayıda acil servis başvurusu olmasının ve bu kışkırtılmış acil sağlık talebinin eldeki hizmet olanaklarıyla tam olarak karşılanamamasının, yurttaşların sağlık hizmet beklentisinin yapay biçimde yükseltilmesinin gelinen tabloda katkısı büyüktür. Ancak, açık olarak görülen bir başka gerçek, kamu idaresinin sağlık kuruluşlarının ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak için alması gereken özel önlemleri de almadığı veya bunların yetersiz kaldığıdır. Bu nedenle, Türk Tabipleri Birliği’nin defalarca dile getirdiği sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasalaşmasını bir kez daha talep ediyoruz” cümleleri yer aldı. Tunahan ÜnsalBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com