İş Sağlığında Patron Dönemi

Çanakkale İşkur Müdürü Ali Çalışkan, gazetemiz aracılığıyla geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki değişikliklere ilişkin bilgilendirme yaptı. Değişikliklerde en çok “uzaktan eğitim” dikkatleri çekti. Yeni yönetmeliğe göre; küçük işletme patronları İş Sağlığı ve Güvenliği alanında eğitimin ardından uzman sayılabilecek.
Geçtiğimiz haftalarda iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli düzenlemelerin yer aldığı iki yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik yapılan yönetmelik en çok dikkat çeken nokta ise “uzaktan eğitim” konusu oldu. Yeni yönetmeliğe göre; iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim alan, çalışanı 50 kişinin altında olan patronlar uzman sayılarak çalışanına eğitim verebilecek. Patronlara verilecek bu eğitim, uzaktan da yapılabilecek.
Çanakkale İşkur Müdürü Ali Çalışkan, gazetemize yaptığı açıklamada değişikliğe ilişkin; “İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı’nda işverenlerin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak üzere 21/5/2018 tarihinde İş yerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik ile 24/05/2018 tarihinde Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılarak Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Değişikliklerin ana hatları şöyle sıralanabilir; işverenin yükümlülüklerindeki değişiklikler, eğitim veren kurumlardaki değişiklikler, iş sağlığı hizmetindeki değişiklikler olarak ayrılıyor.” bilgileri yer aldı.

MADDE MADDE İŞ SAĞLIĞINDA DEĞİŞİKLİKLER
Çalışkan’ın verdiği yönetmelik bilgisiyse madde madde şöyle:

 

“İşverenin Yükümlülüklerindeki Değişiklikler

o  Geçici bir süreyle çalışanları kendi iş yerinde çalıştırmak üzere devralan işveren devraldığı çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesinden sorumlu tutulmuştur.

o  Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan iş yerlerinde her işveren kendi çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesinden sorumludur.

o  İşveren çalışanlarına temel eğitimleri işe başladıktan donra en kısa sürede verir. Eğitim konuları da ilgili yönetmeliğin EK1-Eğitim Konuları Tablosunda revize edilmiştir.

o  Çırak ve stajyerlerin eğitim ve bilgilendirilmelerinden uygulamalı eğitim alınan iş yerinin işvereni sorumludur.

o  İşveren eğitim programlarını yıllık, iki yıllık veya üç yıllık olarak planlar. Eğitim süreleri ve konuları iş yerinin tehlike sınıfına göre değişiklik göstermektedir. (Md:11)


Eğitim Verebilecek Kuruluşlardaki Değişiklikler

o  Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri artık işyerinde sağlık ve güvenlik hizmeti veren iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin yanı sıra, ÇASGEM, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları, eğitim amaçlı kurulmuş vakıflar tarafından da verilebilecektir. (Md:13)

o  Uzaktan Eğitim: Madde 15/A ile İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilebilmesi eklenmiştir.


İş Sağlığı Hizmetindeki Değişiklikler
o  Çalışan sayısındaki “ondan” ibaresi “elliden” olarak değiştirilmiştir. (Md.2)

o  İşveren veya işveren vekillerine verilecek eğitim programlarındaki açık öğretim ibaresine “uzaktan veya yüz yüze eğitim yoluyla düzenlenir” ibaresi eklenmiştir. (Md:9)

o  İşveren ya da işveren vekilleri eğitimlerde çalışan başına en az 10 dakika ayırmalıdır.

o  İşyerinin tehlike sınıfının değişmesi ve/veya çalışan sayısının elli ve üzerine çıkması durumlarında 30 gün içerisinde işverence gerekli görevlendirmeler yapılır olarak değişmiştir.”

Yıldız SağlamBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com