LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ-MERKEZİ SINAV

Bu sene Liselere  Geçiş Sisteminde köklü değişikliğe gidildi. TEOG diye bilinen sınav sistemi terk edildi. Yerine ise MERKEZİ SINAV getirildi. Sınavla öğrenci alan okullar ise sınırlandırıldı. Çıkarılan MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ YÖNERGESİ ile  merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar; Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları olarak belirlendi. Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri ile Teknik Program uygulayan mesleki ve teknik Anadolu Liseleri zaten biliniyordu. Merak edilen proje uygulanan eğitim kurumları hangi liseler olacağı idi. Geçtiğimiz günlerde SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU yayınlandı. Bazı Anadolu Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liseleri Proje Uygulayan eğitim kurumu olurken bazıları ise mahalle okulu diye anılan sınavsız öğrenci alan okul olarak ilan edildi. Çanakkale’de ise Anadolu Liselerinden hiçbirinin proje uygulayan eğitim kurumu olarak seçilmemesi dikkat çekti. Çanakkale genelinde 5 Fen Lisesi, 1 Sosyal Bilimler Lisesi, 2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2 Anadolu İmam Hatip Lisesi  Merkezi Sınavla öğrenci alacak. Diğer liseler ise sınavsız olarak kılavuzda belirtilen kıstaslara göre öğrenci alacak.

Merkezi Sınavın ayrıntılarına girersek; Sınavda sözel ve sayısal alana ait sorular yer alacak. Her alan için 8’inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır. Öğrencilere sözel bölümde, 8’inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecektir. Merkezî Sınav, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde saat birinci bölüm 09.30’da, ikinci bölüm 11.30’da başlayacaktır. İlk olarak sözel bölüm 50 soru ve 75 dakika, ikinci olarak sayısal bölüm 40 soru 60 dakika olmak üzere uygulanacaktır. Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâlinde; Ortaokul Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı sadece sınav sistemini ve soru sayılarında değişikliğe gitmedi. Yayınladığı örnek sorulardan da anlıyoruz ki soru tipleri de değişmiş bir sınav bizi bekliyor. Ezbere dayanmayan, konunun özünü ölçmeyi amaçlayan birkaç kazanımı birden isteyen, okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma becerilerini ölçmeye amaçlayan bir sınav amaçlanmaktadır. Sınava girecek olan öğrencilerin bu tip sorulara ulaşmaları önem kazandı.  Bu  sene sınava girecek olan öğrencileri alışık olmadıkları bir soru tipiyle karşı karşıya gelebilir.  Zaten Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin yüzde onluk bir kısmını bu okullara almak istiyor. Yani  çok çalışan, yukarıdaki yeteneklere sahip olan çocukları bu okullara almak istiyor ve diğer yüzde doksanlık kesim için sınav kaygısı olmadan okullara yerleşmesini planlıyor. Ama bu ne kadar böyle olacak, bu kadar dar alana sıkışmış sınav okullarının kaygıyı ne kadar azaltacağını göreceğiz.  Sınavla öğrenci alacak okulların sınırlı olması başka bir deyişle alacakları öğrenci sayısının az olması; özellikle merkeze uzak olan ilçelerde ve beldelerde ortaokulu bitirip merkezde sınav kazanarak bir Anadolu lisesine gelmeyi hedefleyen öğrenciler için hayal kırıklığı yaşattığı görünmektedir. Ama ne olursa olsun sınavla ya da sınavsız öğrenci alan okulların her anlamda aynı kaliteye kavuşması, sınava değil hayata ve hayatın gerçek dinamiklerine ait bilgilerin kazandırılması hedefleyen, öğretimin yanında, kişilik oluşturma çağında olan çocuklarımıza rehber olabilecek  bir eğitim modelini okullarımızda standart hale getirmeyi amaçlarsak sistem işe yarayacaktır. Yoksa mesele sınav değildir. Öğretmen değerini gösteren, disiplin sağlayan, bilimsel çalışma ve en önemlisi hedefi çağdaşlık olan bir kalıcı sitemi kurabilmektir. Bir dahaki görüşmemizde sınavsız öğrenci alacak okullarla ilgili bilgilerimi paylaşacağım. Görüşmek üzere…

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.