Şeker fabrikalarına dokunma!

 

Tarım Orkam-Sen İl Temsilciliği Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’nin 14 fabrikasını özelleştirme kararına tepki açıklaması yaptı. Temsilcilik tarafından yapılan açıklamada; “Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi durumunda, aile bireyleriyle birlikte sayıları 2 milyonu aşan şeker pancarı ve yan ürünlerinden geçimini sağlayan üreticiler, ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacaklardır.”ifadeleri dikkat çekti.

Tarım Orkam-Sen İl Temsilciliği 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesine sessiz kalmadı ve bir tepki açıklaması yaptı. Temsilcilik adına konuşan M. Uğurtan Uzunöz;  “Özelleştirmelere karşı Gerek Konfederasyonumuz KESK’in, Gerekse sendikamız TARIM ORKAM-SEN’in tavrı yıllardır bilinmektedir. Sendikamızın örgütlü olduğu İşkollarından olan Şeker sektöründe yapılmak istenen talan ve yağmaya karşı kararlı mücadelemizi süreceğini kamuoyuna duyururuz. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’nin 14 fabrikasını özelleştirme kararı Resmi Gazete’de ilan edildi. Borç batağında çırpınan iktidar, bütçe açığını kapatma telaşıyla elde kalan son kurumları da sermayeye peşkeş çekme hazırlığını tamamlamış görünüyor. Et Balık Kurumu, yem ve süt sektöründe yapılan özelleştirmeler, bugün ülkeyi hayvancılıkta ve et üretiminde ithalatçı durumuna getirdi.Ayrıca özelleştirmelerde kamu menfaatinin önemsenmediği de kamuoyunca bilinen bir gerçektir. TEKEL’in içki bölümünün satışı bunun acı bir örneğidir. Hatırlanacağı gibi TEKEL’in içki bölümü ‘değerinin altına’ 290 milyon dolara satılmış, birkaç yıl sonra ihaleyi alan firma aynı yeri 2,1 milyar dolara satmıştı.” dedi. Uzunöz açıklamasına şu başlıklara vurgu yaptı.

“Şimdi de Şeker Fabrikaları TEKELLER’e sunuluyor!”

“Buğdaya göre 4.4 kat ve ayçiçeğine göre 1.8 kat değer sağlayan şeker endüstrisine göz diken çok uluslu tekeller, sektörün karlılığından istedikleri payı almak istiyor. Şeker fabrikaların yangından mal kaçırır gibi ABD merkezli ‘Cargill Raporunun’ ardından satışa çıkarılacak olması manidardır.”

Özelleştirme nedeni  “kurumların verimliliğinin sağlanması”

“Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) daha önceki duyurularına göre şeker fabrikalarının özelleştirme nedeni ‘kurumların verimliliğinin sağlanmasıydı’.  Ancak durumun hiç de öyle olmadığı, hükümet eliyle şeker endüstrisinin baltalandığı ortadadır.Pancardan elde edilen şeker sektörü 3 milyar doları aşan bir katma değer yaratmaktadır. Türkiye’nin yıllık şeker ihtiyacı yaklaşık 3 milyon ton civarında iken, şeker pancarı fabrikaları yılda yaklaşık 2.3 milyon ton üretim yapabilmektedir.”

Şeker Fabrikalarının Satılması Tarım ve Hayvancılığa Darbe Demektir!”

Türkiye’de yıllardır uygulanan yanlış politikalarla hayvancılığa darbe indirildi. Halkın et ihtiyacı ithalatla karşılanır hale geldi.Şeker üretimi, hayvancılığı da geliştiren bir sektördür. Şeker pancarı yalnız sanayi ham maddesi değil, aynı zamanda hayvan için çok kıymetli gıda olan yaprak, baş ve posa ile bir yem bitkisidir. Bu ürünün üretiminin gelişmesi, sorunları her geçen gün artan hayvancılık için de büyük önem taşımaktadır.”

Şeker Fabrikalarının Satılması İthalatın Artması Demektir!

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sanayide, tarımda ve hayvancılıkta üretimi zayıflatırken, ithalatla birlikte Türkiye’nin dışa bağımlılığını artıracaktır.Bir yandan şekerpancarı üretimine kota getirilmesi, öte yandan çiftçinin üretimini sürdürememesi sonucu ortaya çıkacak olan şeker açığı ithalatla kapatılacaktır.

“Şeker Fabrikalarının Satılması Gelir Uçurumunun Büyümesidir!”

“Yaklaşık 350 bin çiftçi ailesi pancar üretimiyle geçimini sağlamaktadır. Yapılacak satışla birlikte kent ile kırsal bölge arasındaki gelir dağılımındaki eşitsizlik daha da artacak, istihdam düşecek ve köyden kente göç hızlanacaktır.  Yan ürünleriyle de şeker endüstrisi büyük bir istihdam kaynağıdır. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi durumunda, aile bireyleriyle birlikte sayıları 2 milyonu aşan şeker pancarı ve yan ürünlerinden geçimini sağlayan üreticiler, ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacaklardır. Milyonlarca kişiye doğrudan ve dolaylı olarak geçim imkanı veren sektör hükümet eliyle bitirilmek isteniyor. Şeker üreticisine, işçisine, taşıyıcısına, besicisine, kozmetik ve ilaç sektöründen yem sektörüne, biyoetanol sektörüne kadar geniş bir kesime büyük darbe vuruluyor.”

Dilek Akşen

 

 

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.