“Gazeteler hızla dönüşecek”

“GAZETELER HIZLA DÖNÜŞECEK”

Medya ekonomisi üzerine ciddi çalışmalar gerçekleştirmiş olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Birol Akgül, Sanayi 4.0 Devrimi ve Gazetecilik Bölümü konusundaki fikirlerini gazetemizle paylaştı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Gazetecilik Bölüm Başkanı  Doç. Dr. Birol Akgül, Sanayi 4.0 adı verilen bilişim devrimi sürecinde birçok sektörde olduğu gibi gazetecilik sektöründe de  önemli değişim ve dönüşümün yaşanacağını dile getirdi. Doç. Dr. Birol Akgül;  bölüm müfredatında Sanayi 4.0 sürecinin gazeteleri ve gazetecileri nasıl olacak sorusundan yola çıkarak ders programı oluşturduklarını, Türkiye’de geleceğin gazetecilerini yetiştirmeye yönelik öncü fakülte ve bölüm olmayı amaçladıklarını dile getirdi.

ÜNİVERİSTE VE YEREL GAZETELER İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLMALI

Doç. Dr. Akgül konuşmasının devamında şu konulara değindi:

“Çanakkale’deki yerel gazeteleri inceledim. Çanakkale gibi sosyal, kültürel ve eğitim düzeyi yüksek illerde genel olarak yerel gazetelerin aktif ve etkin olmaları beklenir. Çanakkale’deki yerel gazetelere yönelik incelemelerimiz sonucunda; sektörel bazda belli bir ivme yakalandığı ancak personel, teknik destek ve kapasite artırımına yönelik işletme sermayeleri açısından desteklenmeleri gerektiğini tespit ettik. Gazetelerin dağıtım kanalları ve basım kalitesini arttırmaya yönelik kurumlar arası ortak çalışmaların yapılabileceğini düşünüyorum. Ayrıca gazetelerin içeriklerinin zenginleştirilmesine yönelik disiplinler arası çalışmaların yapılması faydalı olacaktır. Bu kapsamda; yerel gazeteler ile Üniversitemizin İletişim fakültesi başta olmak üzere ilgili diğer birimler arasında işbirliği ve ortak çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum.”

“HEDEFİMİZ ÜLKEDE İLK ÜÇ BÖLÜM ARASINA GİRMEK”

“Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde 2011 yılında kurulan İletişim Fakültesi içinde yer alan Gazetecilik Bölümü’nde 1 Doçent ve 3 Yardımcı Doçent olmak üzer 4 öğretim üyesi bulunmaktadır. Bölümümüz 2017-2018 Eğitim-Öğretim döneminde ilk öğrencilerini alarak; 60 öğrenci ile eğitime başladı. Türkiye’de 55 tana iletişim fakültesi ve bizim bölümümüzle birlikte toplam 46 tane Gazetecilik Bölümü bulunmaktadır. Bu eğitim-öğretim döneminde, bölümümüzün yeni kurulmuş olmasına rağmen tercih sıralamasında, YÖK verilerine göre ilk 10’a girdiği görülmektedir. Üniversite öğrencilerinin bölümümüze yoğun ilgi göstermesinde; ÇÖMÜ’nün Eğitim-Öğretimdeki nitelikli ve başarılı çalışmaları ve buna bağlı olarak oluşan imajının etkili olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki hedefimiz ise; ilk beş yılda Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk üç bölümü arasına girmektir. Bölümümüzde gerçekleştireceğimiz yüksek nitelikli eğitim-öğretim ile yakalayacağımız başarı ile bu hedefimize rahatlıkla ulaşacağız.”

“KLASİK GAZETECİLİK SONA ERECEK”

“Dünyada şu anda büyük bir dönüşüm yaşanıyor.  1., 2. ve 3. Sanayi Devrimleri dünyada büyük kırılma ve dönüşümlere neden oldu. Şu anda “Sanayi 4.0” olarak da adlandırılan 4. Sanayi Devrimi süreci başladı ve çok hızlı bir şekilde ilerliyor.  Bu alanda önemli gelişmeler yaşanıyor. Sanayi 4.0 süreci ve çalışmaları ile ilgili konular uluslararası düzeyde ilk defa 2013 yılında Finlandiya’da gündeme geldi ve sonrasında Almanya, Japonya ve Amerika öncülük yaptı. Bu sürece ilk önce geçenler hem gelişmişlik düzeylerini artırma hem de hayatta kalma açısından stratejik bir öneme sahip. Türkiye’de bu treni kaçırmayan ülkelerden biri olmak için çalışıyor. 4. Sanayi Devriminin en büyük özelliği bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak gelişmesi. Ötekiler genellikle makine ve maden odaklı idi. 4. Sanayi Devrimi ile birlikte şu andaki mevcut mesleklerin yüzde yetmişi ortadan kalkacak.  Sanayi 4.0 süreci ve faaliyetleri bilgi ve iletişim teknolojileri veri tabanında gelişmiştir. Gazetecilik sektörü de bilgi ve iletişim veri tabanını kullandığı için bu süreçten en etkin şekilde faydalanabilecek sektörlerden birisidir.  Yedi ana unsur var. Bunlardan en önemlileri Sanayi 4.0 faaliyetleri yedi temel unsura göre şekillenmektedir. Büyük veri, yapay zeka, 3 boyutlu yazıcılar, arttırılmış gerçeklik ve nesnelerin interneti gazetecilik sektörünü doğrudan doğruya etkileyecek unsurlar olarak görülebilir. Bu unsurların yakın zamanda hayatımıza gireceğini ve hem gazetecilik sektörünü hem de toplumsal yaşamı önemli oranda etkileyeceğini göreceğiz. Yeni yeni kullanılmaya başlanan üç boyutlu yazıcılar daha işlevsel hale gelecek. Gazetecilik mesleği ortadan kalkmayacak ama bir değişim ve dönüşüm süreci yaşanacak. Diğer bir değişle gelecekte klasik gazetecilik olmayacak. Geleceğin gazeteleri aşama aşama değişecek. Gazeteler Sanayi 4.0 Devrimi ile üç aşamalı olarak dönüşecek.  Vatandaş gazeteciliği dediğimiz platform gazeteciliği başlayacak. Her vatandaş kendi bildiği olayı, yaşadığını, fikirlerini gazetelerde yayımlayacak.  Bundan sonra dijital gazeteler ortaya çıkacak.  Elinizde katlaya katlaya çip hale getirdiğiniz bir gazete olacak. Bu gazeteler kendilerini her gün güncelleyecek. Yapay zeka burada devreye girecek.  işte bu yapay zekayı programlayan, yönlendiren, haberin doğruluğu teyit edene gazeteci denecek.  Son olarak da robotik gazetecilik ortaya çıkacak. Bu benim öngörüm ve isimlendirmemdir. Gazetelerimiz robotlaşacak. Saat şeklinde olur, küpe şeklinde olur, düğmenizde ya da ayakkabınız da olur ya da insana benzeyen robot şeklinde olur. Sesli komut ya da dokunmatik ile direktifinizi verdiğinizde gazeteniz üç boyutlu olarak karşınızda olacak.”

 “MÜFREDATINI SANAYİ 4.0 DEVRİMİNE GÖRE BELİRLEYEN İLK BÖLÜMÜZ

” Sanayi 4.0 dediğimiz süreç başladı. Almanya 2022 yılında bu sürece geçeceğini iddia ediyor. 2025-2030 arasında geçeceğini ileri süren ülkeler var. Hatta Almanya ve Japonya arasında bir rekabet var, Japonya 2021’de fiili olarak geçeceğini söylüyor. Türkiye daha önceki sanayi devrimlerini kaçırdığı için devlet bilinci üst düzeyde. Kısa bir süre önce Sanayi 4.0 sürecinde izlenmesi gereken yol haritasına yönelik  bir katalog da hazırlandı.  Ayrıca Ekim Ayında Antalya’da gerçekleştirilen Uluslararası İnglobeII Kongresi kapsı”amında düzenlenen “Sanayi 4.0 Çalıştayı”na başkanlık yaptım.  Türkiye’nin bu sürece çok hızlı ve etkin şekilde adapte olacağını düşünüyorum.  Biz de fakülte olarak Sanayi 4.0 sürecinin gazeteleri ve gazetecileri nasıl olacak sorusundan yola çıkarak ders programımızı oluşturduk. Bu kapsamda Türkiye’de geleceğin gazetecilerini yetiştiren ve buna öncülük yapan ilk bölüm olmayı amaçladık. Geleceğin gazetecilerinin tek yönlü değil çok yönlü ve disiplinler arası bir müfredatla yetiştirilmesi gerekmektedir.

 

 

Dilek  AkşenBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com