Eğitim sistemi çarpık hale geldi

Eğitim Sen Çanakkale Şubesi Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim politikaları ve seçmeli derslerle ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Eğitim Sen, 15 yıl içerisinde eğitim sisteminin sayısız değişiklikler ile yapboz tahtasına döndüğünü belirtti.

Eğitim Sen Çanakkale Şubesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim politikalarını eleştirdi. Eğitim Sen aynı zamanda seçmeleri derslerle ilgili bir basın açıklamasında bulundu. Seçmeli derslerin dağılımının hatalı ve düzensiz olduğu vurgulanırken, 15 yıl içerisinde eğitim sisteminin iyice yapboz tahtasına döndüğü belirtildi. Eğitim Sen’in yapmış olduğu basın açıklamasında, “Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2017-2018 eğitim öğretim yılında 1., 5. ve 9. sınıflardan itibaren, laik ve bilimsel eğitimi dışlayarak büyük ölçüde iktidarın dünya görüşüne göre hazırlanan yeni müfredatın uygulanacağını, ‘Çocuklarımızı bilgi hamalı yapmak istemiyoruz’ diyerek açıklamıştır.

“EĞİTİM SİSTEMİ YAPBOZA DÖNDÜ”

Son 15 yıl içinde eğitim sisteminde sayısız değişiklik yapılmış, eğitim sistemi adeta yapboz tahtasına çevrilmiştir. Özellikle 2012-2013 Eğitim öğretim yılında yürürlüğe giren 4+4+4 düzenlemesi ile başlatılan seçmeli dersler programa alınırken yasa yapıcıların iddialarının başında ‘çocukların seçmeli dersler yoluyla ilgi istek ve yetenek alanlarının belirlenerek bu alanlara yönelmelerinin sağlanacağı’ üzerine kurulmuştur. Aradan geçen 5 yılda seçilen derslere bakıldığında çocukların yönelimlerinden çok ailelerin etkisi ile ders seçimine ve tamamlayıcı kurs eğitimine dönüştükleri görülmektedir. Gerek ortaokulda gerekse liselerde seçimi yapılan derslerin sayısal dağılımı bu durumu yeterince açıklamaktadır.

“SEÇMELİ DİN DERSİ HIZLA GERİLEMEYE BAŞLADI”

Başlangıçta öğretmen ve derslik yokluğu gerekçe gösterilerek bazı seçmeli derslere sıkıştırılan seçmeli ders uygulaması sonraki yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından çeşitlendirilmesine rağmen ağırlıklı olarak Matematik, İngilizce, spor etkinlikleri, bilim uygulamaları alanları ile dini içerikli derslerle sınırlı olmanın ötesine geçmemiştir. Sistemin sırtında kambur olan sınavlar maalesef seçmeli dersleri de içerecek şekilde asıl amacından uzaklaştırılmıştır. Yasa yürürlüğe girdiğinde yaratılan kamuoyu algısı ve aileler ile siyasilerin yönlendirmesi nedeniyle seçmeli ders sıralamasında daha ön sıralarda yer alan ‘yoğunlaştırılmış din eğitimi içerikli seçmeli dersler’in seçimi ilk yıllarda yönlendirmelerle artarken, sonraki yıllarda hızla gerilemeye başlamıştır.

Ortaokullarda zorunlu dersler haftada 29 saat, 5.6.7.sınıflarda seçmeli dersler ise 6 saat, 8.sınıflarda 1 saat olacak şekilde okutulmaktadır. İmam hatip ortaokullarında haftalık seçmeli ders saati 2 saattir. Liselerde haftalık okunması gereken zorunlu ve seçmeli ders saatleri lise türlerine göre farklıdır. Anadolu ve Fen Liselerinde farklı, Temel Liseler, Meslek Liseleri ile İmam Hatip Liselerinin zorunlu ve seçmeli ders saatleri farklılıklar göstermektedir. Her öğrenci seçmeli derslere katılmak zorundadır. Seçmeli derslerde not zorunluluğu bulunmamaktadır.

2016-2017 verilerine göre açık ve örgün ortaokullar ile liselerde okuyan 11 milyon 33 bin 419 öğrenci öğretim görmektedir. Bu öğrencilerin tamamı seçmeli derslerden ders seçmektedir. Ortaokul ve liselerin okul türlerine göre öğrenci dağılımına bakıldığında; açık ortaokul ve lise türlerinin tamamında 1 milyon 429 bin 806 öğrenci vardır. Bu öğrencilerin örgün eğitimdeki öğrencilere oranı %12,96’dır. İmam Hatip Ortaokul ve Liselerinde 1 milyon 174 bin 701 (açık öğretim hariç) öğrenci (%10,6) öğretim görmektedir. Açık imam hatip lisesine devam eden öğrenci sayısı 116 bin 725’tir. 8 milyon 428 bin 912 öğrenci Anadolu, Fen, Anadolu Meslek ve Anadolu Çok Programlı Liselerin örgün öğretim programlarına devam etmektedir.

“ELEŞTİRİLER SIK SIK DİLE GETİRİLİYOR”

2016-17 Öğretim yılında ortaokul ve liselerde seçmeli dersleri seçen öğrenci sayılarına bakıldığında bu derslerin telafi ve takviye amaçlı olarak seçildiğini görmek mümkündür. Özellikle spor ve fiziki etkinlikleri dışında kalan yeteneğe dayalı diğer sanatsal ve sosyo kültürel amaçlı derslerin seçim sayılarının alt sıralarda seyretmesi, seçmeli derslerin haftalık ders sürelerini artırmaktan ve çocukları bu sürelerde okulda tutarak tamamlayıcı eğitim yapmaktan başka bir işe yaramadığı eleştirilerinin yapılmasına neden olmaktadır. Bu eleştiriler öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından sıklıkla dile getirilmektedir” cümlelerine yer verildi.

Haber MerkeziBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com