TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIM YÜKSELİŞ EĞİLİMİNDE

Selamlar,

Dünyada 37.2 milyon ha alan organik tarım üretimi için sertifikalandırılmış olup 164 ülkede organik tarımsal üretim yapılmaktadır. Ülkeler bazında 12 milyon ha alanla lider ülke olan Avustralya organik tarımda ilk sırayı alırken, bunu 3.6 milyon ha ile Arjantin ve 2.2 milyon ha ile Amerika Birleşik Devletleri takip etmektedir. Dünyada organik tarım üreticisi 1.9 milyon kişi olup tarımsal pazardaki payı ise 50 milyar avro civarındadır. Türkiye’de 2001 yılında 40.9 milyon ha toplam tarım alanı mevcut iken, 2014 yılında bu değer 38.5 milyon ha’a gerilemiştir. Tarım alanları içerisinde ekilen alan 2001 yılında 17.9 milyon ha iken bu alan 2014 yılında 15.8 milyon ha’a gerilemiştir.

Ülkemizde kimyasal girdiler kullanılarak yapılan tarımsal üretim devam ederken organik tarım kapsamında yapılan üretimde de son yıllarda ciddi artışlar görülmektedir.2002 Yılında organik tarımsal üretim alanı 89.827 ha olup 310.125 tonluk bir üretim söz konusu iken bu oran 2008 yılında 166.883 hektara yükselmiş olup üretilen tarımsal ürün miktarı ise 530.224 ton olarak gerçekleştirmiştir. 2014 Yılı itibariyle ise 875.835 hektara olan organik tarım alanından elde edilen üretim miktarı ise 1.642.236 tona yükselmiştir. 2014 Yılı itibarıyla organik tarım alanında faaliyet gösteren çiftçi sayısı 2002 yılında 12.428 kişi iken bu sayı 2014 yılında 71.472 kişiye ulaşmıştır. Ürün çeşidinde ise zamanla farklılıklar oluşarak organik çeşitlilik 2002 yılında 150 üründe kendine yer bulurken bu sayısı 2014 yılında 208 farklı ürün organik tarım alanında payını almıştır.

Türkiye’de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafında yetkilendirilen 29 organik tarım sertifikasyon kuruluşu faaliyet göstermektedir. İlgili firmaların nezdinde organik tarım süreçlerine dahil olan üreticiler, organik tarım üretim kıstaslarını sağladıklarında organik tarım sertifikasına sahip olabilmektedirler. Bu bağlamda sertifikasyon kuruluşları denetiminde ülkemizde 975 şirket organik tarımsal üretim faaliyeti gerçekleştirmektedir. Üretilen ürünlerin bir kısmı bahçe ve tarla tarımı şeklinde gerçekleştirilmekte olup diğer kısmını ise doğal ortamlardan toplanan ürünler oluşturmaktadır.

Organik tarımsal üretim kapsamında 2014 yılı itibarıyla hemen hemen tüm illerde organik tarımsal üretim gerçekleşmektedir. Bu bağlamda organik tarımsal üretimde Van 195.316 ton ile birinci sırayı alırken bu ili 132.317 ton üretimi ile Erzurum, 89.898 ton ile Kars takip etmektedir.

Organik tarım ürünlerine olan talebin giderek artması ve iç piyasada arz ve talebin dengelenememesiyle organik tarım ürünlerinin ithalatı gündeme gelmiş ve 2014 yılında yaklaşık 25’e yakın ülkeden bazı organik tarım ürünleri ithal edilerek iç piyasada tüketilmeye başlanmıştır. Kimyasal (mineral) gübrelerin bilinçsiz bir şekilde kullanımı ile oluşan çevre kirlenmesi sonucunda bozulan doğa dengesinin yeniden kurulması çok güç olduğundan gerekli önlemlerin alınmasının büyük bir önemi vardır.

Sevgilerimle ve saygılarımla haftaya görüşmek üzere.

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.