Hazırlıksız yenilikler muhasebeciyi zora soktu

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler, Aralık ayını herkesten zor geçirdi. Muhasebeci ve müşavirler bu yıl önceki yıllara göre daha yoğundu. Alanında yapılan değişiklik ve yenilikleri gazetemizle paylaşan Çanakkale Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Kadir Elibol; “Bu yıl, diğer yıllardan farklı olarak yoğun bir gündem ile yol alıyoruz.” dedi. Yenilikler hakkında gazetemize bilgi veren Elibol, meslektaşlarının sorunlarına da değindi.

Yıl sonu işleri nedeniyle aralık ayında iş yükü artan muhasebeciler ve mali müşavirler, 2018’e yoğun gündem ile girdi. Çanakkale Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Kadir Elibol, yaptığı açıklamaya şöyle başladı: “Yoğun yılsonu işlemleri ile başlayıp devam eden ve özellikle meslektaşlarımız açısından yorucu ve uzun bir süreç başlamış olmaktadır ve bu yıl diğer yıllardan farklı olarak öylesine yoğun bir gündem ile yol almaktayız ki yapmamız gereken işlere sıra geldiğinde o işleri yerine getirmek için geç kalmamış olmak adına günün her saatini en verimli şekilde değerlendirme çabası içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. Aralık ayında, her yeni yılda karşımıza çıkmakta olan yeni uygulamalar ve mevzuat değişiklikleri, bu yıl biraz daha fazla ve biraz daha hızlı başladı.”

YENİLİKLERLE BİRLİKTE PROBLEMLER DE GELİYOR

Yenilikler hakkında bilgilendirme yapan Elibol; meslektaşları adına konuşarak, yeniliklerin beraberinde gelen sorunları dile getirdi. Elibol, açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Gerekli hazırlıklar yapılmadan yeniliklerin hayata geçirilmesi bizleri zorluyor. Hazırlıklar yapılmadan uygulamalara girince sistem kaldırmıyor. Problemler çıkıyor. Problemler de çıktıkça ertelemeler ve yeni düzenlemeler oluyor. Biz değişikliklere göre hazırlık yapıyoruz, olmuyor. Yeniden değişiyor, ona göre hazırlanıyoruz yine olmuyor. Özellikle aralık ayında çok zorlandık. Son yıllarda değişiklikler hep bu şekilde yapılıyor. Bu hızlı değişiklikler en çok bizi yoruyor. Müşteriler bilmedikleri için onların yapması gereken işi de biz yapıyoruz. İş yükümüz artıyor. Teknolojinin kullanılması güzel ve pratik ama sistemler tamamen hazır olmadan yapıldığında kaldırmıyor. Özellikle belirli günlerde yapılması gereken işlerde sorun çıkıyor. Meslektaşlarımız iyi niyetle ve yoğun bir şekilde çalışmalarını yürütmekle birlikte maddi ve manevi anlamda emeklerinin karşılığını zamanında ve tam olarak alamamaktadırlar. Bu açıdan müşterilerimizin; meslektaşlarımızın emek ve çabalarına saygı göstermelerini maddi ve manevi anlamda yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri diliyorum.”

2018’DE NELER DEĞİŞİYOR?
Elibol’dan aldığımız bilgilere göre, muhasebe alanında 2018’de değişecekler şöyle:

Yeni Nesil Cihazlar;
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara geçiliyor. Bu değişiklik sonrasında işletme büyüklüğü ve kullanılan sistemin mahiyetinin bir ayrımı yapılmaksızın, tüm mükellefler açısından mali hafızalarının dolmamış olması nedeniyle halihazırda kullanılabilecek durumda olan eski nesil yazarkasaların mali hafızaları doluncaya kadar kullanılabilme imkanı getirildi.

Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi;
2018 yılında hayatımıza girecek olan yeni unsurlardan biri de muhtasar prim hizmet beyannamesidir. 21/12/2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 01.06.2017 tarihinden bu yana uygulanmakta olan Kırşehir’den sonra Amasya Bartın ve Çankırı illerinde 01/01/2018, diğer illerde ise 01/07/2018 tarihinden itibaren uygulanacak.

Vergiye Uyumlu Mükellefe %5 İndirim
Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer 121. Maddesine göre, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), kanunda sayılan şartları taşıyanları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir.

Kurumlar Vergisi Oranı Artıyor;
Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2018-2019 ve 2020 yıllarında olmak üzere kurumlar vergisi mükellefleri için yıllık kurumlar vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkartılmıştır.

Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası Yüzde 50 Olarak Uygulanacak;
Yine bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile iştirak kazançları hariç taşınmaz satışlarından doğan kazancın istisna oranı 05 Aralık 2017 tarihinden itibaren yüzde 50 olarak uygulanacak.

Kira Geliri Beyannamesinde Götürü Gider Yüzde 15 Olarak Hesaplanacak;
7061 sayılı Kanun ile 01.01.2017 tarihinden itibaren elde edilen kira gelirine yönelik kazanç beyanı sırasında götürü gider oranı yüzde 15 olarak uygulanacak.

Defter Beyan Sistemi Elektronikleşecek;
2018 yılında karşımıza çıkan en önemli değişikliklerden biri de Defter Beyan sistemi olup; 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan işletmeler ile basit usule tabi mükellefler kayıtlarını bundan böyle elektronik ortamda tutacaklar.

E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması;
E-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca serbest meslek makbuzu belgesini düzenlemek zorunda olan mükellefler dahil oldu.

E-Müstahsil Makbuzu;
Uygulamaya dahil olacak mükelleflerin; Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile zorunluluk getirilen haller dışında; e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter uygulamalarına dahil olma zorunlulukları bulunmamaktadır. Gerçek usulde, vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal alan birinci sınıf tüccarlar 01.07.2018 tarihine kadar e-müstahsil makbuzu uygulamasına dahil olmak ve bu tarihten itibaren müstahsil makbuzu belgelerini e-müstahsil makbuzu olarak düzenlemek zorundadırlar.

E-İrsaliye;
397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında getirilen e-fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olan, Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olan ve belirtilen şekilde e-İrsaliye uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan, mükellefler 01.01.2018 tarihinden itibaren faydalanabilirler. E-fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-irsaliye uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyesi belgelerini e-irsaliye olarak düzenlemeleri zorunluluğu ise 01.07.2018 tarihinden itibaren başlayacak.

Yıldız Sağlam – G.Nermin YıldızBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com