Boşanma sorunsalı

Özgür kentin özgür kadınları arasında aile içi şiddete maruz kalan 631 kadının sadece yarısı, boşanma davası açtı. Mahalle baskısının neredeyse hiç olmadığı düşünülen kentimizin, TÜİK tarafından açıklanan evlilik istatistiklerine bakıldığında ise son altı yılda boşanma hızının yükseldiği görüldü.

Ekonomik zorluklar, gelecek kaygısı derken kentli vatandaşlar evlenmekten vazgeçmeye başladı. TÜİK 2010-2016 yılları arasındaki evlilik istatistiklerini açıkladı. Evlenme hızı durağan kalırken, boşanma hızı yükseliş gösterdi. Ayrıca evlilik yaşı da büyüdü. Verilere göre, 2010 yılında 1.66 olan boşanma hızı 1.93’ e yükselerek Türkiye ortalamasının üstünde kaldı. Ülke genelindeki boşanma hızı 2016 yılında 1.66 olarak belirlendi. Evlenme hızı ise 2010 ve 2016 yılları arasında durağan kaldı. 2010’da 6.43 evlenme hızı 2016 yılında 6.44 olarak belirlendi. Ayrıca, 2010 yılında erkekler ortalama 29.5 yaşında evlenirken kadınlar 25.4 yaşında evleniyordu. 2016 yılı ortalamasında ise iki yaş da yukarı çıktı. erkekler ortalama 30.8 yaşında evlenirken kadınlar da 27.1 yaşında evlendi.

ÖZGÜR KENTİN ÖZGÜR KADINLARI

Sosyolog Ulaş Pehlivan istatistikler üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Çanakkale’deki boşanma oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olmasını, Çanakkale’de mahalle baskısının olmayışına ve kadının özgürlüğüne bağladı.

Sosyolog Ulaş Pehlivan; “Evlilik Türk toplumunda önemli bir yer kaplamakla birlikte elbette ki genel toplumsal yapı, evlilik kurumunu, evlenme ve boşanma oranları ile yaşlarını etkilemektedir. Geçtiğimiz senelere göre boşanma oranının artmasının sebebi halen toplumsal tabu olarak görülen “boşanma” kavramının bir nebze daha toplum tarafından kabul edilebilir bir medeni statü haline gelmesidir. Boşanmalar üzerindeki algının daha çok kadınlar üzerinden işlemesi ve kadınların bazı etiketlemelere maruz kalması durumu toplumda yavaş yavaş etkisini yitirmiş, toplumun boşanan kadına bakış açısı ve toplumda konumlandırma şekli değişmiştir. Özellikle toplumda kadının iş gücüne katılımının artması ve ekonomik bağımsızlığını elde etmesi, boşanmaların önündeki engelleri kaldıran ve süreci hızlandıran bir etken olarak önümüze çıkmaktadır. Türkiye’de kadının en özgür, mahalle baskısına ve cinsiyet ayrımcılığına maruz kalmadan, ekonomik özgürlüğünü daha kolay elde edebildiği bir kent olması, Çanakkale’deki boşanma oranlarının Türkiye geneli ortalamasının üzerinde olmasının sebebidir.” dedi.

KENT MERKEZİNDE BU YIL 631 KADIN ŞİDDET GÖRDÜ

Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Güneş Pehlivan’dan edinilen bilgiye göre; 2017 yılı Ocak ve Kasım aylarında sadece Merkez İlçesinde 631 kadın Çanakkale Aile Mahkemesi’ne 6284 Sayılı Kadına Yönelik Şiddetin ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında önleyici ve koruyucu tedbir başvurusunda bulundu. Merkez’de aynı süre içerisinde ancak bunun yarısı kadar boşanma davası açıldı.

Avukat Pehlivan; “İstatistiki veri toplama problemlerin tespiti ve çözümü aşamasında en önemli kaynaklarımızdan biri olmakla birlikte, istatistiğin yanlış yorumlanması yanıltıcı sonuçlara ulaşmamıza neden olabiliyor. Adli merciye başvuru yapmayarak kapalı kapılar ardında şiddet olgusunu yaşayan ve bu nedenle istatistiki verilere katılmayan kadınların varlığı ile devam etmekte olan boşanma davalarının tamamının şiddet mağduru kadınlar tarafından açılmamış olduğu birlikte değerlendirildiğinde, şiddet olgusunun yüksekliğine oranla boşanma başvurusunun azlığı açıkça ortaya koyulacaktır.Buna rağmen istatistiklerin tek taraflı okunması, adli mercilere erişim, adli başvurunun mali yükü, toplumsal ve kültürel baskı gibi sebeplerle boşanamayan ve şiddet ortamından ayrılamayan kadın sorununun görmezden gelinmesine yol açmaktadır.”dedi.

ÇANAKKALE KIRSALINDA TÜRKİYE GENELİ GÖRÜLÜR”

Avukat Pehlivan kentli kadınların adli mercilere başvurmada daha az güçlük çektiğinde ek olarak; “Tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde Çanakkale’de boşanma oranlarının yüksek olmadığı, aksine Türkiye genelinde şiddet vakalarına oranla boşanma başvurularının çok az olduğu, kadınların şiddete maruz kalmasına rağmen boşanma kararı alamadığı veya adli merciye başvuru olanağı bulamadığı, Çanakkale özelinde ise kentli kadınların eğitim seviyesinin ve ekonomik bağımsızlığının nispeten daha yüksek olması, laik ve demokratik sosyal toplum kriterlerinin nispeten daha çok yerleşmiş olması nedeniyle adli mercilere başvuru hakkını kullanmada daha az güçlük çektiği açıktır. ‘Çanakkale’de boşanma oranlarının çokluğu’ şeklinde sloganlaştırılan vakanın asıl özeti budur. Elbette ki Çanakkale’nin kırsal kesimde yaşayan veya kırsal kökenli kentli kadınlarına bakıldığında yine Türkiye genelindeki tabloyu görürüz. Cumhuriyetin sivil haklar devrimini çağdaş dünya kriterleriyle ilerletmek yerine, etkin ve elverişli kadın politikaları üretmekten aciz ve/ya bilinçli olarak kaçınan bir süreci yaşamaktayız.” dedi.

Dilek AkşenBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.