Tasarruf değil israf!

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada “Yaz saati hukuksuzluğuna son verin!” denilerek uygulamanın tasarruf değil israfa yol açtığı belirtildi.

BU DAYATMADAN VAZGEÇİLMELİDİR

Enerji tasarrufuna değil tam tersine israfa yol açan yaz saati uygulamasının hukuka da aykırı olduğu belirlendiğini vurgulayan yazılı bir açıklama yayımlayan TMMOB’a bağlı Elektrik Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi şu ifadelere yer verdi: “Yargı kararı gereği, yaz saatinin kışın da uygulaması ortadan kalkmıştır. İktidar bir an evvel yaz saatini kalıcılaştırma dayatmasından vazgeçerek, Ekim ayının sonlarında saatleri 1 saat geri almalıdır.

2016 yılı Ekim ayından itibaren kalıcı hale getirilen yaz saati uygulamasının enerji tüketim verilerine göre tasarruf sağlamadığı belirlenmiştir. EMO’nun resmi olarak açıklanan enerji tüketim verileri üzerinden bir önceki yılın aynı ayına göre yaptığı hesaplamada; 2016 yılının Kasım ayında yüzde 6.66; Aralık ayında yüzde 5.97 elektrik tüketim artışı kaydedildiği ortaya konulmuştur. Aralık 2016 ve Ocak 2017`de Türkiye’nin elektrik ihtiyacının karşılanamadığı doğalgaz ve elektrik üretim krizi yaşanmıştı. Bu nedenle bu aylardaki tüketim artışları, elektrik verilemediği için baskılanmıştır. Buna rağmen elektrik tüketim artışı Ocak 2017`de de yüzde 5.75 olmuştur. Artış oranı Şubat 2017’de yüzde 6.22, Mart 2017`de ise yüzde 6.43’e ulaşmıştır.

Toplamda yaz saati uygulamasının kalıcılaştırıldığı kış aylarında (Kasım-Aralık 2016, Ocak-Şubat-Mart 2017) yaklaşık 7 milyar kilovat saatlik fazladan tüketim ortaya çıkmıştır. Mesken kullanıcılarına uygulanan bir kilovat saatlik elektrik bedeli olan 41 kuruş üzerinden hesaplandığında 2.8 milyar liralık bir ekonomik maliyet ortaya çıkmıştır.

“TÜM SORUNLARA RAĞMEN İKTİDAR VAZGEÇMEMİŞTİR”

Tüm bu verilere ve yaz saatinin kalıcılaştırılmasının okul saatleri başta olmak üzere insanların günlük hayatında yarattığı sorunlara rağmen iktidar yaz saatinin kalıcılaştırılması dayatmasından vazgeçmemiştir. İstanbul ve Ankara Valililiği, okul çocukları için sorunu çözmek için okulların başlangıç saatine sınırlama getiren karar almışlardır. Ancak bu kararlar da çeşitli lobilerin müdahalesiyle uygulatılmamış, örneğin Ankara’da pek çok okulda tam gün olmayan okulların başlangıç saati Valilik kararında belirtilen 8:30 yerine 8:00’e geri çekilmiştir. Sorunun yaz saatinin kalıcılaştırılmasından kaynaklandığı açıktır. Tüm bunlara rağmen yaz saati dayatmasını sürdüren iktidar bugün yargı kararıyla yaz saatini kalıcılaştırma uygulamasından vazgeçmek zorundadır.

Çünkü Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun verdiği karar uygulamanın amaca hizmet etmemesi bir yana, hukuki de olmadığını ortaya koymuştur. Danıştay 14 Eylül 2017 tarihli kararında; Bakanlar Kurulu’nun yaz saatini kalıcılaştırdığı 8 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak İçin Bütün Yurtta Yaz Saatinin Uygulanması Hakkında Karar’ının yürütmesini durdurmuştur. Yargı kararında Bakanlar Kurulu Kararı’nın, 697 sayılı Günün 24 Saate Taksimine Dair Kanun’un 2. Maddesi’nde kış saatinin düzenlendiği, istisna olarak başlangıç ve bitişi belirtilerek 1 saati aşmamak üzere yaz saati uygulanmasında Bakanlar Kurulu’na yetki verildiğine dikkat çekilmektedir. Bakanlar Kurulu’nun kendisine yasayla tanınan sınırlı yetkisini aşarak yaz saatini kalıcılaştırdığını saptayan yargı, yürütmeyi durdurmuştur.

Bir an evvel Ekim 2017`de yaz saatinin kalıcılaştırılması uygulamasından vazgeçileceği açıklanmalı ve Ekim ayının sonlarında saatlerin 1 saat geri alınması sağlanmalıdır.”

Haber MerkeziBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com