Tarihi Alan Planlarına İtiraz

Eceabat Belediye Meclisi İmar Komisyonu Üyesi Metin Övün, 6 Temmuz’da askıya çıkartılan ve ardından Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan toplantıda paydaşlara sunulan planlarla ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı. En üst seviyede tutulan yasakların yöre halkına zarar vereceğini ileri sürerek hazırladığı rapor ile Tarihi Alan Başkanlığı’na itirazda bulunan Övün, konunun takipçisi olacağını vurguladı.

Eceabat’ın genç meclis üyesi Metin Övün, rapor ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak, “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25.000 ölçekli tarihi alan planlarını incelemem neticesinde yasaklar en üst seviyede tutulmuş olup bu durum yöre halkına ve esnafına büyük kayıplar getirecektir. Planlama yapılırken yasaklar ile serbestler, kazanımlar ile kayıplar birbirleri ile eşit seviyede olmalıdır. Fakat planı incelediğimizde 1923 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti kimliği ile bu yarım ada da yaşayan halk tarih ile iç içe beraber yaşamış üretmiş kazanmış ve hayatlarını sürdürmüştür. Yani 1973 yılında ilan edilmiş olan Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı yaşayan ve korunan tarihi alan olmuştur. Emin olun ki tarihi yarım adanın bu güne dek en iyi koruyucusu yerli halk olmuştur ve olacaktır. Askıya çıkarılan bu planlar tarihi alan için yöreye, yöre halkına kazanılmalardan çok kayıplar yasaklar dolu bir plan olacaktır. Bizler yerel halkın seçtiği yerel yöneticiler olarak gerekli itirazlarımızı yaptık ve takipçisi olacağız.” diye konuştu.

CHP İl Başkan Yardımcısı ve Eceabat Belediye Meclis Üyesi Övün, Bakanlık Makamının 19.06.2017 tarih ve 3715 sayılı oluru ile 6546 sayılı kanunun 3. Maddesi uyarınca onaylanan ve 06.07.2017 tarihinde askıya çıkartılarak ilan edilen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25.000 ölçekli tarihi alan planlarını inceleyerek kapsamlı bir rapor hazırladı.

Övün tarafından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na verilen raporda şu maddelere yer verildi;

“1 – 06.07.2017 tarihinde askıya çıkarılan planlar yetkili kurum, kuruluş ve yöneticilerine askıya çıktıktan sonra 10.07.2017 tarihinde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesindeki simülasyon merkezinde bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Gerekli kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve yerel yöneticilere planlar askıya çıkmadan gerekli bilgilendirme yapılmalıydı.

2 – 06.07.2017 tarihinde askıya çıkan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan planları, Alan Başkanlığı binasında askıya asılmış ve internet sitesinde yeterli çözünürlükte olmamak üzere askıya çıkarılmıştır. Tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu tarihi yarım ada için yapılmış planların 10.07.2017 tarihinde yapılan uyarılarımız neticesinde 12.07.2017 tarihinde resmi internet sitesi www.catap.kulturturizm.gov.tr  adresinde çözünürlüğü yükseltilmiştir. İnceleme yapacak olan kurum, kuruluş ve vatandaşların planı inceleme süresi kısıtlanmış olup 6 iş günü planlar saklı kalmıştır.

3 – Alanda yasaklar arasında bulunan kara avcılığı yapılamaz ibaresi sonucundan doğacak olan domuz ve benzeri zararlı yabani hayvanların çoğalması nasıl engellenecektir. Çiftçiler mahsullerini nasıl koruyacaktır ve doğacak zararları nasıl karşılanacaktır.

4 – Yapılan planda alanda kalan 8 köyün ve ilçe merkezinin hiçbir kazanımı bulunmaması ile beraber birçok kaybı bulunmaktadır. Bu eksiklikleri artıya çevirme adına;

  • Alçıtepe Köyü – Domuz Dere mevkiine
  • Behramlı Köyü, Soğanlı Dere Vadisine
  • Seddülbahir Köyü “W” beach ile “X” beach arasındaki sahile
  • Büyükanafarta Köyüne – Küçük Kemikli sahiline
  • Küçükanafarta Köyüne – Tuz Gölü Sahili ve Kemikli Burnu sahiline
  • Beşyol Köyüne – Ece Limanı’na
  • Bigalı Köyüne – Çanaklı Tepe sahiline
  • Yalova Köyüne – Akbaş Koyu’na
  • Eceabat Belediyesine – Cennet Koy’a

Eko turizm ve günü birlik kamp alanları yapılarak, bu tesis işletmelerinin köy muhtarlıklarına ve ilgili belediyeye bırakılarak, gelir kısıtı bulunan yöre halkının turizmden gelir elde etmesi sağlanmalıdır.

5 – Şehitliklerden çıkarılacak olan hediyelik eşya satış reyonları ilçe merkezi veya köy merkezlerine taşınacak ibaresi ve tarihi alan içerisinde hiçbir yapı planı yapılmayacak ibaresi sonucunda bu tür işlerin tamamı imar alanları içerisinde olacağını göstermektedir. Fakat mevcut imar alanlarında hiçbir genişleme görülmemiştir. Bu sebepten dolayı mevcut imarların etrafında ileride gerek duyulacak ihtiyaçlar için kentsel gelişim alanları şimdiden belirtilerek tarihi alan içerisinde kalan ilçe merkezi ve köylerin yapılaşma yönünde büyüme alanları belirlenmeli ve gerekli alt yapıları daha önceden sağlanmalıdır.

6 – Tarihi alan içince yapılması planlanan on adet ziyaretçi karşılama alanlarının Kilye Mevkii hariç diğerlerinin zaman kaybına yol açarak gereksiz yapılar haline gelecektir. Alanın bu şekilde bölünüp parçalanması ziyaretçiler tarafında gezilirken alanın daha yavaş ve zorlu gezilmesine neden olacaktır. Aynı zamanda alanı gezdiren Alan Kılavuzlarının çeşitlendirilmesi ziyaretçiler için olumsuz bakış açısına neden olacak, turizm turları düzenleyen şirketleri zora sokacaktır.

7 – Alan içerisinde; Alçıtepe, Kilitbahir Platosu ve Koca Çimentepe haricinde yapılması planlanan Tekke Burnu, Lodos Tepe, Küçük Kemikli, Büyük Kemikli ve Kireç Tepedeki Bakı Terasları tamamen gereksiz olmakla beraber zaman ve kaynak kaybına sebep olacaktır.  Kuzey cephesini anlatmak için Koca Çimentepe, Güney Cephesini anlatmak için Alçıtepe ve Çanakkale boğazının en hakim noktası olan Kilitbahir Platosu haricinde bakı terası yapılmasına bir gereksinim bulunmamasıyla birlikte, yapılması planlanan bakı terasları mali yönden büyük kayıplara sebep olacaktır.

8 – Tarihi alan içerisinde Kereviz Dere Vadisinden başlayıp “W” beachte biten ve Tenger Dere Vadisinde bulunan dalışa yasaklı bölgeler hangi maddelere göre belirlenmiştir. Aynı statüye sahip başka bölgeler yok mudur? Turizm kazanımları sağlanması amacı ile tarihi alan sahillerinde balık avcılığı ve dalış kursları için teşvik amaçlı yerler belirlenmelidir. Örneğin balık avcılığı için Küçük ve Büyük Kemikli, Kabatepe Limanın güneyindeki Yağne Kayalıkları ile Pınar İçi Koyuna kadar olan bölge dalış turizmi olarak değerlendirilmelidir.

9 – Eceabat Belediyesi sınırları olarak hiçbir mücavir alanı bulunmamaktadır. Kemalpaşa ve İsmetpaşa mahalleleri sınırlarının içerisinde bulunan İsmetpaşa Ovası, Kemalpaşa Ovası ve Kilye Ovası; Eceabat Belediyesi mücavir alanına dahil edilmelidir.

10 – Kabatepe Limanı’nın güneyinde yer alan Kabatepe Orman Kampı’nın, yapılan planda mesire yeri olarak işaretlenmesi bölgeyi tamamen kayıplara uğratacaktır. Kabatepe Orman Kampının ve Cennet Koyu’nun günü birlik kamp alanı ve çadır kampı olarak hizmete açılması bölgeye maddi destek sağlayacaktır.

11 – Tarihi Alan planlarında gösterilen “D” kentsel ve bölgesel soysal – teknik alt yapı alanları adı altında irili ufaklı toplam 22 nokta bulunmaktadır. Bu alanda yapılacak olan ek binalar tarihi yarım adanın görünüşüne ve tarihi dokusuna ne kadar zarar verecektir. Bu alanların adetleri ve metre kareleri düşürülmelidir.

12 – Eceabat Belediyesi mevcut imar planının şuandaki sınırlarında kentsel gelişim alanı bulunmamaktadır. Fakat yapılan tarihi alan planında mevcut imarlı alan kentsel gelişim alanında gösterilerek kazanılmış hak ihlali gerçekleştirilmiştir.

13 – Kilye Koyu Mevkii,  sahip olduğu doğasıyla doğal bir limanı, yat limanını andırmaktadır. Bu bölge içinde bir marina planlaması yapılması bölgeye turizm ve gelir amaçlı fazlaca getiri sağlamakla beraber gelen ziyaretçiler için de artı bir ulaşım kaynağı olarak bölgeye değer katacaktır.”

Haber Merkezi

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.