Karadağ Köyü’nden Su Hikâyesi

Çevre mücadelesinde etkin isimlerden Mustafa Önder Çan Karadağ Köyü için kritik su kaynakları uyarısında bulunarak “Böylesi bir durumda, Karadağ’ın duyarlı insanları yaşam haklarını sonuna kadar savunacaktır” dedi.

Çevre mücadelesinde etkin isimlerden Mustafa Önder, “Karadağ Su Kaynakları” başlığı ile yaptığı anlatımında “DSİ Genel Müdürlüğü ve 25. Bölge Müdürlüğü mühendisleri tarafından 24-25 Temmuz 2017 tarihlerinde Karadağ köyü mevkiindeki içme ve kullanma suyu kaynaklarının tespiti amacıyla arazi çalışması yapılmıştır. Söz konusu su kaynakları Karadağ, Kocayayla, Bahadırlı ve Doğancılar köyüne su sağlamaktadır. DSİ yetkilileri, kontrol ettikleri sahada 45 kaynak ve Karadağ köyünde kullanma suyu olarak kullanılmakta olan 1 adet Su Sondaj Kuyusu tespit etmişlerdir. Tespit edilen su kaynaklarında 14 farklı debi PH ve EC değerleri yerinde ölçülmüş ve tutanak tutulmuştur” dedi.

Mustafa Önder dünü ve bugünü şöyle anlattı:

MERAKLISINA NOTLAR

DSİ Genel Müdürlüğü ve 25. Bölge Müdürlüğü mühendisleri ve bir uzman tarafından inceleme yapılan su kaynakları alanları ESAN Eczacıbaşı End. Ham. Mad. San. ve Tic. A.Ş.’nin Altın Madeni arama ruhsat sahası içinde bulunmaktaydı.

“Diren Karadağ” mücadelesi sürecinde Karadağ Muhtarlığınca 22.07.2014 tarihinde su kaynaklarının tespit edilmesi için Çanakkale İl Özel İdaresine dilekçe verilmişti. Valilik tarafından oluşturulan İnceleme Komisyonunca yapılan incelemeler sonucunda, 08.08.2014 tarih ve 8174 sayılı kararıyla bazı alanları su kaynakları olarak belirlenmişti. Bölgede sondaj yapacak olan ESAN Eczacıbaşı End. Ham. Mad. San. ve Tic. A.Ş. ise, 17.10.2014’de Çanakkale İl Özel İdaresi(İnceleme Komisyonu) kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması için Çanakkale İdare Mahkemesine dava açmıştı.

İdari Mahkeme ise, “…su kaynaklarını niteliğine göre koruma alanlarını belirleme hususunda DSİ Genel Müdürlüğü’nün yetkili olduğu” kararı vermişti.(Karar No: 21016/34)

***

Sonuç olarak, söz konusu su kaynaklarında yüksek debiye sahip kaynaklarının bulunmayışı ve de yaz aylarında içme ve kullanma suyu sıkıntısı yaşandığı, bu sebeple DSİ tarafından kaynak alanlarının daraltılması durumunda Karadağ ve su kaynaklarından yararlanan diğer köylerde (Kocayayla, Bahadırlı, Doğancılar) büyük oranda su sıkıntısı yaşanacağı aşikârdır.

Küresel ısınmayla birlikte bütün dünyada su sıkıntısının çok önemli boyutlara ve yaşamsal bir sorun haline geldiği bu günlerde, Su Alanlarımızın DSİ tarafından daraltılması halinde ve Altın’cı Şirket ESAN ECZACIBAŞI AŞ. ve/ya başka bir şirket tarafında bölgede çalışma yapılması durumunda su konusunda büyük sıkıntılar yaşanacağının Karadağlılar farkındadır/bilincindedirler ve endişelidirler. Böylesi bir durumda, Karadağ’ın duyarlı insanları yaşam haklarını sonuna kadar savunacaktır. Biline ki, 2014 Diren Karadağ mücadelesi 3. yıldönümünde hala hafızamızdadır ve unutulmamaktadır.

Cemal OralBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.