Gemiler, Boğazlarda Bir Hafta Kalabilecek

28 Temmuz 2017 (dün) tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tüzüğe göre, Türk Boğazları’ndan uğraksız geçiş yapan gemiler, artık bir hafta kalabilecek. Daha önce bu süre 2 gündü(48 saat).

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük Resmi Gazete’de yayımlandı. Türk Boğazları’ndan uğraksız geçiş yapan gemiler, resmi gazetede yayımlanan tüzüğe göre zorunlu gereksinimleri karşılanmak üzere, Trafik Kontrol Merkezinden izin almak şartıyla demirleme yerlerinde ilgili kuruluşların gözetimi altında serbest pratika almaksızın (hastalık vs kontrol yapılmaksızın) 168 saat kalabilecek.

Trafik Kontrol Merkezinden izin almak şartıyla demirleme yerlerinde ilgili kuruluşların gözetimi altında, genel olarak, gemideki sağlık durumunun incelenmesi suretiyle, geminin Türk kıyı ve limanlarıyla ihtilatında sıhhi bir sakınca olmadığını tespit edip belgelemeyi ifade eden “serbest pratika”yı almaksızın 168 saat kalabilecek. Daha önce bu süre 48 saat olarak belirlenmişti. Denizcilik Müsteşarlığı ise gerekli gördüğü hallerde bu süreyi kısaltabilecek.

Bu süre içinde gemilerde ölüm, hastalık, gemi adamı değişimi, izin veya acente teması, yakıt, kumanya ikmali, arıza onarımı ve benzeri zorunluluk hallerine ilişkin faaliyetler icra edilebilecek. Demirleme yerlerinde, bir haftadan fazla kalmak isteyen uğraksız geçiş yapan gemiler, gösterilen yerlere demirleyip serbest pratika almak zorunda olacak. Demirlemek suretiyle uğraksız geçişini bozan gemiler hakkında sağlık, emniyet, gümrük ve diğer mevzuatın gerektirdiği denetim ve işlemler uygulanacak.

Danıştayca incelenmiş söz konusu tüzük hükümleri yayımlanma tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Eylem GözeldereBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com