Çanakkale Cerattepe için ses verdi

Artvin’in Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiinde devam eden madencilik faaliyetlerine karşı Rize İdare Mahkemesinin ÇED olumlu kararının iptaliyle ilgili açılan davanın, Danıştay 14. Dairesince onanması Çanakkale’de protesto edildi.

Çanakkale’de yaşayan Artvinliler ve çevreci İDA Dayanışma Derneği üyeleri tarafından İskele Meydanı’nda basın bildirisi okundu. Çanakkale’de yaşayan Artvinliler ve çevreci İDA Dayanışma Derneği üyeleri, Cerattepe’de madencilik faaliyetlerinin durdurulması istemiyle açılan çevre davasında Rize İdare Mahkemesi’nin, “Madencilik yapılabilir” yönündeki kararının Danıştay tarafından onaylanmasını protesto etti. Rize İdare Mahkemesi, ilk ÇED olumlu kararının iptali için açılan davada mahkeme 7 bilim insanının raporuna dayalı olarak Cerattepe’de madencilik yapılamayacağına, bu alanda madencilik ile bir kent yaşamının bir arada olamayacağına, suların kaçınılmaz ve engel olunamaz şekilde kirlenmesinin mutlak olduğuna, heyelanların kent yaşamı için büyük riskler yaratacağına bu sebeple ÇED Olumlu kararının iptaline karar vermişti. Rize İdare Mahkemesinin bu kararı maden şirketi tarafından temyiz edilmiş ve Danıştay 14. Dairesi tarafından bu kararın onanmasına karar verilmişti. Bu kararın daha temyiz incelemesi tamamlanmadan, maden şirketi ÇED Raporundaki eksiklikleri tamamladığı iddiası ile yeni bir ÇED Raporu hazırlanmış ve yeniden ÇED Olumlu kararı almıştı. Bu ikinci ÇED Raporu ile ilgili dava 751 kişi ile açılıştı. Ancak Rize İdare Mahkemesi heyetinin iki hakimi tenzili rütbe ile sürülmüş, mahkemeye yeni bir heyet atanmıştı. 2.ÇED Olumlu kararının iptali için 751 kişi tarafından açılan davada, ÇED gerekli değildir raporu verilmişti. Danıştay 14. Dairesi daha önce 2015 yılında ilk ÇED’le ilgili davada Artvin halkını haklı bulup mahkeme kararını onamış iken aynı daire 2017 yılında bu kez ilk kararının aksine temyiz gerekçelerimizi reddederek maden şirketini haklı buldu.

“YAŞAM HAKKIMIZ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ”

6 ilde eşzamanlı duyurulan basın bildirisini okuyan İDA Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Ekrem Akgül; “Maden şirketinin daha işin başında galeri çalışması sırasında çevreye verdikleri zararlar tarafımızdan tespit edilmiş, bu durum fotoğrafları ile Çevre İl Müdürlüğüne, Orman Bölge Müdürlüğüne, DSİ 26.Bölge Müdürlüğüne ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirilmiş, halen bir cevap alınmamıştır. Bütün bu kurumları da maden şirketinin ÇED Raporundaki taahhütlere uyup uymadığını denetlemeye ve görevlerini yapmaya çağırıyoruz. Bunun dışında Cerattepe maden projesi ile ilgili yasal haklarımızı kullanmaktan ve adalet aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Danıştay kararından sonra Anayasa Mahkemesine başvuru haklarımızın yanı sıra proje alanının genişletilmesi ile ilgili açmış olduğumuz dava da halen devam etmektedir. Hukukun ve adaletin olmadığı bir süreçte yaşam hakkımız için mücadele ediyoruz. Yaşam hakkı mücadelesi aynı zamanda bir hak mücadelesi ve adalet mücadelesidir. Yaşam hakkımıza yapılan bu saldırı zulme karşı direnme hakkı verir. Bu kapsamdaki her mücadele meşrudur ve hukuk çerçevesindedir. Bu kutsal mücadeleye ülkenin dört bir yanındaki Artvinlileri, yurt dışındaki hemşerilerimizi, bütün ülkede çevre mücadelesi yürüterek bu yağma ve talan düzenine karşı mücadele eden çevre dostlarını bekliyoruz” dedi.

Atakan Alkış, , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.