Bir karar da BSM atamaları için

4 sene önce Güncel Siyaset
Sosyal Medya'da Paylaşın Facebook Twitter

ğitim İş Çanakkale Şube Yönetim Kurulu tarafından Danıştay’ın Bilim ve Sanat Merkezleri atamalarına yönelik aldığı karar hakkında açıklama yapıldı.

Atamalarda liyakati önceleyen bir yönetim anlayışının hakim kılınması gerekliliğini  hatırlatan Eğitim İŞ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“26.08.2015 tarihli Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu yayınlanmış ve ilgili kılavuzla bu merkezlere atanacak öğretmenlerin seçimi ve atanması ile ilgili esasları belirlemiştir.

Bu belirlemeler hiçbir somut kriter gözetilmeksizin kariyer ve liyakati dikkate almaksızın oluşturulan komisyonlar aracılığı ile gerçekleştiği, bu özel merkezlere yapılan atamalarda da tümüyle yandaş seçimi yapıldığı konusundaki itirazlarımızı Sendika olarak defalarca dile getirmiştik.

Diğer yandan Bakanlığın, hukuk devleti ilkesinin gereği olan yasal dayanaklar dikkate alınmaksızın kılavuz ve yönergelerle Bakanlığı yönetme alışkanlığının da yanlışlığını, bunun kamu yönetim esaslarına aykırılığını sürekli olarak ifade etmekteyiz.

Bu doğrultuda anılan kılavuz hakkında dava açtığımızı duyurmuştuk. Görülen davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu; Bilim sanat merkezlerinin kuruluşu, öğrencilerin seçimi, öğretmenlerin atanması gibi hususların yönerge ve kılavuzla düzenlenemeyeceği, bu esasların gözetileceği ve somut kriterlerin güvenceye alınacağı dayanak yönetmelik yayınlanması zorunluluğunu ifade ederek,   2015 Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Yerleştirme Kılavuzunun ilgili hükümlerinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Karar doğrultusunda Bakanlığın gerekli yasal düzenlemeleri yapmasını bekliyor, yönerge ve kılavuzlarla yönetme alışkanlığından bir an önce vazgeçmesi ve hukuk devleti esaslı, kariyer ve liyakati önceleyen bir yönetim anlayışının hakim kılınması gerekliliğini tekraren hatırlatmak istiyoruz.”

Haber Merkezi

 

 

 


Bu haber 02/07/2017, Pazar günü yayınlandı, 51 defa görüntülendi
*