Gençlik Çalışmalarında Yaygın Eğitim Çalıştayı

4 sene önce Güncel
Sosyal Medya'da Paylaşın Facebook Twitter

Gençlik Çalışmalarında Yaygın Eğitim Çalıştayı 14-15 Temmuz tarihlerinde Çanakkale Akol Otel’de düzenlenecek.

Çalıştayın kapsamı “Avrupa Birliği Erasmus+Programı KA2 Stratejik ortaklıklar projesi kapsamında hazırlanan CooperActive 2 projesinin bir faaliyetidir. Gençlik çalışmalarındaki ve gençlik alanındaki yaygın öğrenmeye dayalı faaliyetlerin ve metodolojilerin tanınırlığını arttırmak; sürdürülebilirliğine ve yaygınlaştırmasına katkı vermek amacıyla hazırlanmıştır” diye anlatıldı.

Çalıştayın gerekçesi, hedefleri, yerel ortaklar ve kolaylaştırıcı kurumlar ise şöyle açıklandı.

Gerekçe:

Ülkemizde eğitim denildiğinde okullar ve dershaneler akla gelmektedir. Eğitim ve öğretimin sadece okullarda, örgün bir şekilde gerçekleştirildiği ve farklı öğrenme ihtiyaçlarına ve türlerine aynı cevabı veren bir sistemle çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu durumun sonucu en iyi Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından 65 ülke arasında gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) testleriyle görülmektedir. 15 yaş arası çocukların kendi dillerinde gerçekleştirdiği PISA testi sonuçlarına göre Türk gençleri; fen bilimlerinde 43., matematikte 44., okuduğunu anlamada 42. sıradadır. Bu durum, okullarımızdaki eğitim-öğretim sisteminin aksadığını ve eğitim faaliyetini gerçekleştirenlerin desteklenmesinin önemini göstermektedir. Mevcut eğitim sistemi, insanların kendi başına bir şey öğrenemeyeceği varsayımı üzerine kurulmuştur. Öğretmenin sınıftaki hiyerarşisi, önceden belirlenmiş bir müfredat ve ezberlemeye dayalı bir sistem ile öğreniciler pasif durumdadır. Okul sıralarından itibaren itaate ve sorgulamadan kabul etmeye dayalı bir sistem ile öğreniciler; haklarının ve sorumluluklarının farkında olmadan ve hiçbir katılımcılık örneği sergilemeden yetişmektedirler.

Avrupa Komisyonu başta olmak üzere, farklı önde gelen kurumların son yıllarda önem verdiği yayın ve sargın öğrenim metotları; öğrenicilerin, rahat (sınıf içi veya dışı) bir ortamda, aktif bir katılım sergileyerek, çoğunlukla bir kolaylaştırıcı veya eğitimcinin koordinasyonunda ve kolektif bir öğrenme sürecine girmelerini esas almaktadır. Öğrenmenin sadece sınıfta gerçekleşmediği; bireyin bilgi, beceri ve davranış geliştirebileceği ve deneyim kazanabileceği / paylaşabileceği bütün ortamların bir öğrenme ortamı olduğunu kabul etmişlerdir. Buna doğrultuda bireylerin STK’larda ve diğer inisiyatiflerde üstlenecekleri görevleri ve gönüllülük temelli çalışmaları; katılımın ve öğrenmenin bir paydası olarak ele almışlardır.

Her geçen gün sayısı, ihtiyaçları ve profilleri artan öğrencilerin, bu amaçlar doğrultusunda tek bir öğrenim kaynağından ve metodundan faydalanmaları; istenilen başarıya ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Eğitim süreçlerinde en önemli rolü üstlenen eğitimcilerin kendini sürekli geliştirmesi ve yenilenen bilgiye ve bilginin aktarım şekillerine göre güncellemesi; aktif, üretken ve katılımcı bireylerin yetiştirilmesi için elzemdir.

Eğitimin farklı alanlarda ve hayat boyu bir süreç olduğu algısının geliştirilmesi; yaygın eğitim ve aktif katılıma açık öğrenme modellerinin daha katılımcı bir toplum yaratacağı algısının geliştirilmesi amacıyla hazırlanan çalıştayımız; genç, engelli, kadın aktivistler ve bu hedef kitlelerle eğitim çalışmaları gerçekleştiren kişileri hedeflemektedir.

ÇALIŞTAY HEDEFLERİ:

–              Farklı eğitim türleri ve metotları hakkında bilgi ve farkındalığın arttırılması,

–              Yaygın eğitim’in tanınırlığının ve mesleki yeterlilik açısından kabul edilebilirliğinin arttırılması,

–              Eğitim ve sivil toplum çalışmalarında faaliyet gösteren kişi ve kurumların kapasitelerinin ve işbirliklerinin arttırılması,

–              Eğitim ve sivil toplum çalışmalarında yaygın eğitim metotlarının kullanımının arttırılması,

 

YEREL ORTAKLAR / KOLAYLAŞTIRICI KURUMLAR:

–              Çanakkale İl Dernekler Müdürlüğü

–              Çanakkale Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu

 

HEDEF KİTLE: (Max. 30 kişi)

Gençlerle ve dezavantajlı kesimlerle çalışan;

–              Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, uzmanları, personelleri, çalışanları

–              Öğretmenler, antrenörler, eğitimciler,

–              İnsan kaynakları uzmanları,

–              Eğitim ve danışmanlık faaliyeti yürüten kişiler,

Çalıştaya tam katılım zorunludur. Katılmak isteyen katılımcıların aşağıdaki linkte bulunan başvuru formunu doldurmaları rica olunur.

https://goo.gl/forms/Q2yJC61AScJ84bez1

*Çalıştay katılımcılarına Erasmus + Programı KA2 Cooperactive Projesi Sertifikası dağıtılacaktır.

 

Haber Merkezi


Bu haber 01/07/2017, Cumartesi günü yayınlandı, 49 defa görüntülendi
*