Danıştay Karar Verdi de…

5 sene önce Cemal Oral Yazarlar
Sosyal Medya'da Paylaşın Facebook Twitter

Eğitim İş Sendikası’nın açtığı dava sonuçlandı ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu; Bilim sanat merkezlerinin kuruluşu, öğrencilerin seçimi, öğretmenlerin atanması gibi hususların yönerge ve kılavuzla düzenlenemeyeceği, bu esasların gözetileceği ve somut kriterlerin güvenceye alınacağı dayanak yönetmelik yayınlanması zorunluluğunu ifade ederek,   2015 Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Yerleştirme Kılavuzunun ilgili hükümlerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Karar verildi…

Daha bu ne açıklaması diyecekseniz, demeyin…

Eğitim İş Çanakkale Şubesi Yönetim Kurulu hafta içinde yaptığı açıklamada “ 26.08.2015 tarihli Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu yayınlanmış ve ilgili kılavuzla bu merkezlere atanacak öğretmenlerin seçimi ve atanması ile ilgili esasları belirlemiştir.

Bu belirlemeler hiçbir somut kriter gözetilmeksizin kariyer ve liyakatı dikkate almaksızın oluşturulan komisyonlar aracılığı ile gerçekleştiği, bu özel merkezlere yapılan atamalarda da tümüyle yandaş seçimi yapıldığı konusundaki itirazlarımızı Sendika olarak defalarca dile getirmiştik.

Diğer yandan Bakanlığın, hukuk devleti ilkesinin gereği olan yasal dayanaklar dikkate alınmaksızın kılavuz ve yönergelerle Bakanlığı yönetme alışkanlığının da yanlışlığını, bunun kamu yönetim esaslarına aykırılığını sürekli olarak ifade etmekteyiz.

Karar doğrultusunda Bakanlığın gerekli yasal düzenlemeleri yapmasını bekliyor, yönerge ve kılavuzlarla yönetme alışkanlığından bir an önce vazgeçmesi ve hukuk devleti esaslı, kariyer ve liyakatı önceleyen bir yönetim anlayışının hakim kılınması gerekliliğini tekraren hatırlatmak istiyoruz” dedi.

Hatırlattılar mı?

Hatırlattılar…

Neyi ?

“……hukuk devleti esaslı, kariyer ve liyakatı önceleyen bir yönetim anlayışının hakim kılınması…”

Hayırlısı olsun

 


Bu haber 30/06/2017, Cuma günü yayınlandı, 181 defa görüntülendi
*
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com