Savaş; “Tehlike devam ediyor”

Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şube Başkanı Prof. Dr. Türker Savaş, Kıyı Kanunu’nda yapılmak istenen değişiklikten doğacak tehlikeler hususunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çanakkale Çevre Platformu adına bir basın toplantısı düzenleyen Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şube Başkanı Prof. Dr. Türker Savaş Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından zeytinlik, mera ve kıyı yasalarında yapılmak istenen kanun değişiklikleri ile alakalı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Savaş, yaptığı açıklamada Zeytinlik ve meralar konusunda kamuoyundan gelen tepkiler neticesinde değiştirilmek istenen maddelerin tasarıdan çıkarıldığını belirterek, Kıyı Kanunundaki değişikliğin gerçekleştirilmeye çalışıldığına ve bu durumun tehlike boyutlarına dikkat çekti.

“ZEYTİNLİK DIŞINDAKİ KONULAR SAHİPSİZ KALDI”

Türker Savaş konuşmasında şunları söyledi; “Sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının, ‘zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılması’ hakkında kanunda değişikliğini öngören maddesi kamuoyundan gelen tepkilerle tasarı metninden çıkartılmıştır. Söz konusu tasarının 30. maddesi ile Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler ve yerleşim alanları içerisinde kalmış sanayi siteleri ve münferit sanayi işletmelerinin yerleşim yeri dışına çıkarılmaları gerekçesi ile meraların bu amaçla kullanılmasının önü açılmak istenmiş ancak bu madde de tasarıdan çıkartılmıştır. Zeytin yasasında yapılmak istenen değişiklik konusunda kamuoyu her yönüyle bilgilendirilmiştir. Ancak meralar konusu biraz sahipsiz kalmıştır. Ülkemizde 1970’li yıllarda 21.698.400 hektar büyüklüğünde olan mera varlığımız günümüzde 10.348.169 hektara gerilemiştir.

“MERALAR BEDELSİZ OLARAK ELDEN ÇIKARILACAKTI”

“Mera Kanununun 30. maddesi mera dışına çıkartılacak parseller için 20 yıllık ot geliri bedeli alınmasını düzenleyen maddedir. Tasarıyla mera alanları bedelsiz olarak mera vasfı dışında kullanılabilecekti. Yasalaştırılmak istenen tasarı mera alanlarının bedelsiz, sınırsız ve geri dönüşümsüz olarak elden çıkmasına yol açacaktı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanmış tasarıya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sessiz kaldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gerek zeytin, gerekse mera kanunlarında değişiklik yapılması hakkında bu güne kadar sessizliğini kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı zeytinliklerin ve meraların korunması konusunda taraftır ve kanunlarla kendisine verilen görevi yerine getirmemektedir. Tasarının 26. Maddesi olan Kıyı Kanunu’nda da değişiklik yapılarak, kıyılarda sağlık tesisleri ve endüstri bölgelerinin yapılmasının önü açılmaktadır. Bu durum kıyı ekosistemlerinin tahrip edilmesine neden olacaktır.”

Engin ÖrenBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.