Emekçiler, 1 Mayıs’ta Alanlarda…

5 sene önce Güncel
Sosyal Medya'da Paylaşın Facebook Twitter

Emekçiler, 1 Mayıs’ta Alanlarda…

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bugün tüm yurtta olduğu gibi Çanakkale’de de coşkuyla kutlanacak. Siyasiler ve sendikalar, 1 Mayıs mesajları yayımladı.

CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, yayınladığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında şu ifadelere yer verdi: “Emek, işçinin alınteridir diyen herkesin bayramıdır bugün ve tüm dünyada ezilen emekçinin temel hak ve hürriyetlerinin iyileştirilmesi için haykırdığı mücadele günüdür. 1 Mayıs emekçilerin kanı ve alın teriyle kazanılmıştır. Bu bayramının en önemli ilkesi emeğe hakkettiği değerin verilmesidir. Ülkemizde ve Dünyada emekçinin hakkettiği değeri görmesi en büyük isteğimizdir. Fakat görüyoruz ki uygulanan politikalar emekten yana kullanılmamaktadır. Sermayeden yana olan politikalar işçimizin önüne engeller koymaktadır. Seçimden önce oy istemek için taşerona kadro sözü veren iktidar her geçen gün taşeronlaşmaya devam etmekte, dolayısıyla işçiyi köleliğe dönüştürmektedir. Sendikal faaliyetleri cezalandırarak, işçileri yoksullaştırarak, kıdem tazminatlarını kaldırarak emeğin direnme gücünü yok etmektedirler. Bu anlayışın emekçiyle değil de sermaye ile birlik olması, alınterinin önündeki engeldir” dedi.

“HERKES BUGÜNÜ BAYRAM HAVASINDA KUTLAYACAKTIR”

CHP’li Öz; “Yarınlara umutla bakan ve emeğin hakkını savunan herkes bugünü bayram havasında kutlayacaktır. Bizler de sendikalarımızla, işçilerimizle ve emekçilerimizle kol kola meydanlarda olacağız. Emekçinin kazanılmış haklarını yok istenmesine, emeğin köleleştirilmek istenmesine karşı tüm gücümüzle destek olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman emekçilerin haklarından yanadır ve emekçiyle, işçiyle birliktedir. Taşeronlaşmanın getirdiği işçi köleliğini kaldırmak için, işçi cinayetlerini yok etmek için, daha iyi çalışma koşullarının oluşturulması için ve sendikaların önünü açmak için her türlü hazırlığı vardır.

Emek ve Dayanışma Günü’nde Yaşasın 1 Mayıs derken, Taksim’deki 1977 yılında kutlanan İşçi Bayramında yaşanan vahim olayda katledilen emekçi vatandaşımızı da unutmayacağız. Bu mücadelede onları anmak çok büyük bir önem taşımaktadır.

Onurlu mücadelelerle elde edilmiş 1 Mayıs’ın anlam ve önemine yakışır bir şekilde kutlanacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle, tüm emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutluyorum” dedi.

 “CUMHURİYET DAİMA YÜKSELECEK, EBEDİYEN YAŞAYACAKTIR”

Eğitim İş Çanakkale Şube Yönetim Kurulu, “Emeğimize ve İş Güvencemize Sahip Çıkmak İçin 1 Mayıs’ta Alanlardayız” dedi. Öğretmenler, açıklamasına şu ifadelerle devam etti: “Bu yıl 1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü, 15 Temmuz darbe girişimini fırsat bilen AKP Hükümeti’nin ilan ettiği OHAL’le birlikte kamu emekçilerinin ve işçi sınıfının kazanılmış haklarına karşı giriştiği saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmektedir. AKP iktidarının, oluşturmak istediği yeni siyasal rejim, emekçi sınıfların sömürüsünü derinleştirmektedir.

Kamu emekçilerinin iş güvencesinin elinden alınması istenmesi, taşeronlaştırmanın, esnek ve güvencesiz çalışmanın yaygınlaşması, işçi ve emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarının giderek ağırlaşmasına yönelik yasal düzenlemeler ve atılan fiili adımlar sürmektedir.

Bizler kamu emekçileri olarak işçi sınıfının bir parçası olduğumuzun, geleceğimizin tüm emekçilerle birlikte şekilleneceğinin farkındayız. AKP iktidarının ve Cumhurbaşkanının ‘İşçi ve memur ayrımını ortadan kaldıracağız’ söylemi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikle iş güvencesinden yoksun bir kamu istihdamı oluşturulmak istenmektedir.

AKP iktidarı her fırsatta memurun iş güvencesine yönelik saldırılarda bulunmaktadır.  Siyasal iktidarın istediği memurların hukuka değil kendisine bağlı olmasıdır. Bunu sağlamanın birinci koşulu devlet memurlarının iş güvencesini ortadan kaldırmaktır.

Hedefleri; kamu kurumlarının tamamının baştan aşağı yapılandırılması ve emperyalizmin ihtiyaçları doğrultusunda ticarileştirilerek özelleştirilmesidir.

Eğitim-İş olarak; kamu çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldıracak, kamusal hizmetleri ticarileştirip, özelleştirecek, ulus devleti çökertecek ve sendikaların kapısına kilit vurulmasına neden olacak girişimlere karşı Hükümeti uyarıyoruz. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır.

Sermaye güdümlü iktidarlar eliyle, ülkemizdeki emeğin sömürülmesi düzenine, emekçilerin ‘Birlik, mücadele ve dayanışma’ ruhuyla karşı koyulacağına inanıyoruz. Bu mücadele kazanıldığında;

-Emekçi alın terinin karşılığını alacaktır

-Yoksulluk ve işsizlik yok edilecektir

-Hakça bir paylaşım düzeni kurulacaktır.

-Herkes için güvenceli bir iş, herkes için insanca yaşam hakkı sağlanacaktır.

-Cumhuriyetin laik, demokratik eğitim politikaları yaşama geçirilecektir.

-Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, bizlere emanet ettiği çağdaş, laik, demokratik Cumhuriyet daima yükselecek, ebediyen yaşayacaktır.

Bütün emekçiler temel hakları ve ekonomik talepleri için birleştiğinde, daha adil ve özgür bir dünyanın kurulacağını, emeğimizi sömürenlerin ise ‘bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp gideceklerini’ ve ‘bu güzelim memlekette hürriyetin en şanlı elbisesiyle elini kolunu sallaya sallaya dolaşacağını’ biliyoruz.

Eğitim-İş olarak Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş’in çağrısı üzerine, Ankara’da Kolej meydanında, İzmir’de Gündoğdu meydanında ve ülkedeki tüm alanlarda olacağız.

Yaşasın Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü. Yaşasın 1 Mayıs!” Haber Merkezi

 


Bu haber 29/04/2017, Cumartesi günü yayınlandı, 115 defa görüntülendi
*
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com