PSİKODİYET NEDİR?

Sosyal Medya'da Paylaşın Facebook Twitter

PSİKODİYET NEDİR?

İnsan biyopsikososyal bir varlıktır ve sağlık bedenen ruhen ve fiziksel yönden tam bir iyilik halidir. Bu da bize gösterir ki insan sağlığı multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilmeyi gerektirir.

Yemek yeme davranışı yalnızca fizyolojik açlık sonucu oluşan bir durum olmayarak, duygu ve düşüncelerimizi de içine kattığımız karmaşık bir süreçtir.

‘’Duygusal yeme’’ örüntüleri ile (öfkeliyken, sinirliyken, mutsuzken ve hatta çok mutluyken bile) yemeğe saldırılır ve böylece kişi ne yediğini ne kadar yediğini fark etmez ve kilo kontrolünü sağlayamaz. Bu durum dürtüsel bir davranış olarak bilinçaltı süreçlere işaret edebilir.

Ayrıca, diyette motivasyonun önemi göz ardı edilemezken, bir defalık diyet ihlallerinde ise (battı balık yan gider, bir defadan bir şey olmaz veya önümüzdeki pazartesi başlayacağım gibi) ya hep ya hiç düşünce tarzı denilen otomatik olumsuz düşünceler ya da ertelemecilik davranışları, yapılan diyetlerin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabilir.

Sonuç olarak, bireyler fiziksel bir değişim yapmak istiyorlarsa bu hem beslenme davranışlarında hem duygu ve düşünce süreçlerinde meydana gelmelidir.

Kilo vermek ve sağlıklı beslenmek için diyet yapmanın yanında bazı davranışçı müdahaleler ve psikoterapide gerekmektedir. Bu protokolde bir program bireylerin kalıcı kilo kaybı ve uzun dönem kilo korunumu bakımından çok daha etkilidir.

 

PSİKODİYET NASIL ÇALIŞIR ?

Biz, diyetisyenler ve psikolog işbirliğinde multidisipliner bir yaklaşımla size özel beslenme ve psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Beslenme ve Diyet Uzmanlarımız Tarafından Değerlendirmenin Yapılması:

Genel olarak yaşam, aile ve beslenme öyküsünün alınır  ve böylece danışanın beslenme şekli ve alışkanlıkları saptanır.

Yapılan vücut analizi ve bazal metabolizma ölçümü  ile , danışana klinik bulguları, fiziksel ölçümleri ve beslenme alışkanlıkları göz önünde bulundurularak kişiye özgü beslenme programı hazırlanır.

Danışanın yaş, cinsiyet, aldığı medikal tedavi (kullanmakta olduğu ilaçlar), beslenme şekli ve alışkanlıkları, fiziksel aktivitesi, yaşam şekli gibi etmenleri göz önünde bulundurularak kendisinin de onayladığı/uygulayıp sürdürebileceği kişiye özel beslenme programı planlanır

Diyetin uygulanmasında varsa güçlükler saptanır ve gerekli değişiklikler  yapılır“fiziksel ölçümlerin “ tekrar yapılması, ilk ölçümle olan farklılıklar  önerilen ve uygulanan diyetle birlikte yorumlanır.

Hedefe ulaşabilme doğrultusunda bir sıkıntı yoksa aylık olarak, varsa 2-3 haftada bir danışanın tekrar görüşmeye çağrılır.

Haftalık olarakta danışan takibi adına ara ölçüm kontrolü uygulanır.

Psikologumuz Tarafından Değerlendirmenin Yapılması:

Diyetisyen görüşmesini takiben psikolog görüşmeleri yapılır. Birincil hedef danışana yönelik duygu kontrol  çalışmaları yapmaktır. Akabinde motivasyonel görüşmeler yapılır. Bu esnada,  Obezite Yeme Davranışları Ölçeği, Yeme Tutumu Ölçeği,

Beden-İmaj Ölçeği, SCL -90, Beck Depresyon, Beck Anksiyete, ve ölçeklerinin uygulanması ve yorumlanması büyük önem taşır.

‘’Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım’’ ile bireysel psikoterapi ise tercihen diyet destek programı kapsamındadır.

‘’Psikoterapötik tedavinin’’ aşamaları;

Kişinin yemek ve kilosu ile ilgili sorunlarını çözmek için hazır olup olmadığı, işbirliğine açık olup olmadığı belirlenir. Tedavinin devamı için en önemli adımdır.

Kişinin yemek ile ilgili sorunlarını tanımlamak, kilo verme girişimlerinin başarısızlık nedenlerini araştırmak, yemek yeme günlüğünün eklenmesi ile de kişiye kendisi ve yemek yeme alışkanlığı ile ilgili farkındalık kazandırmak. Yeme ataklarının zamanlaması ile ilgili monitor etme becerisinin kazandırılması,

Yeme davranışı profilinin ortaya çıkarılmasından sonra kişiye özel çalışmanın hazırlanması. Tetikleyen durumlari olaylar, kişiler, duygular üzerinde durulur.

Kişinin bedenini nasıl algıladığının farkına varması, hayali kilo nedir ve bunun ile ilgili bilişsel yanılgıları üzerinde çalışmak,

Kişinin hayali kilosu, olması gereken kilo ve mutlu olabileceği kilo arasında denge kurulmasının sağlanması, doğru hedeflerin belirlenmesi, motivasyon kaynaklarının ortaya çıkarılması.


didem güner psikodiyet nedir Bu haber 20/04/2017, Perşembe günü yayınlandı, 375 defa görüntülendi
*
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com