Anasayfa / Ekonomi / Defterdar Işık’tan 6736 bilgilendirmesi

Defterdar Işık’tan 6736 bilgilendirmesi

1

Çanakkale Defterdarlığı tarafından ‘6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’ ile ilgili  bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Defterdarlık binasında Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Eğitim Salonu’nda “6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Defterdarlık Vergi Dairesi Müdürleri, İlçe Malmüdürleri ile ilgili personelin de katıldığı toplantıya Defterdar Mustafa Işık başkanlık ederken Defterdar Yardımcısı Orhan Taş da hazır bulundu.

Kamuoyunda vergi affı olarak bilinen ancak esasen vatandaşların kamuya olan borç yükünün azaltılarak taksitler halinde ödenmesine imkân verilmesi anlamına gelen kanun kapsamında yapılacak iş ve işlemlerin gündeme getirildiği toplantıda açılış konuşmasını Defterdar Mustafa Işık yaptı. Işık, yaptığı konuşmada verginin ülke ekonomisi açısından önemine değinerek 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olduğunu belirtti. 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlendiğini ifade etti.  6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’unla amaçlananın vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azaltılarak taksitler halinde ödenmesine imkân verilmesi, vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemelerinde tespit edilen vergilerin dava yoluna gidilmeksizin ödenmesi, matrah ve vergi artırımı koşuluyla geçmiş yıllara ilişkin vergi incelemesi yapılmaması, stokların, kasa ve ortaklardan alacaklara ilişkin işletme kayıtlarının düzeltilerek gerçek duruma uygun hale getirilmesi, yurt içi ve yurt dışındaki bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması olduğunu belirten Defterdar IŞIK, “Kurum olarak vatandaşlarımızın bu kanundan etkin bir şekilde yararlanabilmesi, birikmiş borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmesi  için tüm personelimizle özveriyle çalışarak bu süreci başarıyla yöneteceğimize inanıyorum” dedi.

Toplantıda Defterdarlık Gelir Müdürlüğü şeflerinden Hakan Göksoy, “6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” ile ilgili bir sunum yaparak dinleyenlere  bilgi verdi. Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Kurumuna, İl özel idarelerine Belediyelere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Orman Genel Müdürlüğüne, TOBB, TESK, TÜRMOB, TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’ne olan borçların kanun kapsamında yapılandırılacağını söyleyen Göksoy Vergi cezaları, faizleri ve gecikme zamları, sosyal güvenlik primleri, trafik para cezaları, askerlik, nüfus, seçim para cezaları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller haksız kullanılan destekleme fonları pek çok farklı kalemde yapılandırmanın mümkün  belirtti.

“Kanun kapsamı 30 Haziran 2016 tarihi esas alınarak düzenlenmiştir. Vergiler için bu tarihten önceki vergilendirme dönemleri kapsama girmektedir. Beyannameli mükellefiyetlerde bu tarihten önce verilmesi gereken beyannameler kapsama alınmıştır.” diyen Göksoy petrol kanununa istinaden alınan devlet hissesi, şeker fiyat farkı, akaryakıt fiyat istikrar payı, madencilik fonu ile kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet paylarının 6736 sayılı Kanunun kapsamı dışında tutulduğunun altını çizdi. Kanundan yararlanılmasının belli şartları olduğunu ifade eden Göksoy bunların;  açılan davalardan vazgeçilmesi, yazılı başvuruda bulunulması, ödemelerin süresinde yapılması, taksit ödeme süresince verilen beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden; yıllık gelir/kurumlar vergisini, gelir/kurum stopaj vergisini , katma değer vergisini, özel tüketim vergisinin zamanında ödenmesi olduğunu ekledi.

Yapılandırma ile taksitlerin kredi kartıyla da ödenmesinin mümkün olduğunu belirten Hakan Göksoy ilk iki taksidin süresinde ödenmesinin şart olduğunu, vatandaşların taksitleri anlaşmalı bankalara da yatırabileceklerini söyledi.

Toplantı sonunda soruları yanıtlayan Defterdar Mustafa Işık, Defterdarlık merkez ve ilçe personeline teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Vatandaşların 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile ilgili olarak bağlı bulundukları Vergi dairelerinden gerekli bilgi ve desteği alabileceğini belirtti. (Haber Merkezi)

Hakkımızda Gündem

Bu Haber Çok Okundu

Çanakkale Yatırımlarını Anlattı

Çanakkale Yatırımlarını Anlattı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakanlığın Çanakkale’deki yatırımları ile ilgili …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.