Anasayfa / Ekonomi / İşte ‘Vergi Affı’nın detayları

İşte ‘Vergi Affı’nın detayları

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile gerçekleştirilecek vergi affı hakkındaki detayları, Çanakkale Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Kadir Elibol, gazetemize anlattı.

Resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek olan Vergi affı hakkındaki detayları gazetemize anlatan Elibol, aynı zamanda teklif hakkındaki kişisel düşüncelerini de aktardı. Özellikle vergi affına yönelik vergi affının olumlu yönlerinin yanı sıra olumsuz yönlerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Elibol, vergi affının vergisini düzenli ödeyen mükellefler üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını belirterek; “Kamu alacaklarının bir an önce tahsilini sağlamak ve mükelleflerin sisteme katılımını sağlamak amacı ile yapılan vergi afları, vergi ödeme bilincinin yok olmasına; cezaların caydırıcılık özelliğini kaybetmesine; kayıt dışı ekonomiyi destekleyerek vergi ahlâkının bozulmasına neden olabilmektedir” diye konuştu. Son dönemde yaşanan darbe girişiminin ekonomiye elbette olumsuz yönde uzun vadeli sıkıntıları da beraberinde getireceğini belirten Elibol, birçok küçük esnafın borçlarını ödeyemeyecek duruma gelebileceğinin altını çizdi. Vergi affı konusunda son olarak vergisini düzenli ödeyen mükellefler için vergi indirimi getirileceğinin açıklandığını belirten Elibol, bu düzenlemede gerçekleşirse vergi affında adaletli, bir denge sağlanabileceğini söyledi.

Elibol, resmi gazetede yayınlanması ile yürürlüğe girecek olan vergi affı hakkındaki detayları şu şekilde verdi:

“Yürürlüğe girecek teklifte, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, askerlik, seçim, nüfus, trafik karayolu geçiş ücreti ve RTÜK idari para cezaları, gümrük vergileri, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası prim alacakları ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme cezaları yeniden yapılandırılacak. Ayrıca belediyelerin idari para cezaları, su, atık su ve katı atık ücreti alacakları, belediyelere ödenmesi gereken paylar hariç, beyana dayanan vergilerde ve 2016’ya ilişkin 30 Haziran’dan önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları da yeniden yapılandırma kapsamında yer alacak.

FAİZ ALACAĞINDAN VAZGEÇİLECEK

‘Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun’ gereğince ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen tutarlar, bu hüküm çerçevesinde ödenirse, binde 2 faiz alacağından vazgeçilecek. Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilen idari para cezaları ile Kabahatler Kanunu’nun iştirak hükümleri nedeniyle kesilen idari para cezalarının yüzde 50’sinin, belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 50’si tahsil edilmeyecek.

AÇILAN DAVALARDAN VAZGEÇİLMESİ GEREKECEK

Yargı kararıyla kesinleştiği halde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce belirtilen şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da bu hükümden yararlanacak. Bu hüküm kapsamına giren alacaklar için ayrıca tebligat yapılmayacak ve alacakların vade tarihi kanunun yayımlandığı tarih olacak. Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların ayrıca dava açmamaları, açılan davalardan vazgeçmeleri gerekecek.

TAHAKKUK İŞLEMLERİ DEVAM EDECEK

Kanuna göre, kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak inceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan alacaklara yönelik başlayan vergi incelemeleriyle, takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilecek. Mükelleflerin düzenlemeden yararlanabilmeleri için dava açmamaları gerekecek. Düzenlemenin yayımlandığı tarih itibarıyla Vergi Usul Kanunu’nun tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerine göre uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi ve ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklar da düzenleme kapsamında olacak.

EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİNDE BULUNMAYANLAR

Vergi Usul Kanunu’na göre kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonuna kadar pişmanlıkla beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile pişmanlık zammı yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının belli bir ödeme planı kapsamında ödenmesi şartıyla pişmanlık zammı ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

ECZANE STOKLARINDAKİ İLAÇLAR

Eczaneler, stoklarında kaydı olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçları, maliyet bedeli üzerinden fatura düzenleyerek kayıtlarından çıkarabilecek. Kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden yüzde 4 oranında hesaplanan KDV, ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde 3 taksitle ödenecek.

HAZİRAN AYINDAN ÖNCEKİ BORÇLAR

Tahakkuk eden, ancak ödenmemiş olan, 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek. Sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, genel sağlık sigortası priminin asılları ile bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın belirtilen sürede ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek.

İKİ KERE VADESİNDE ÖDENMEZSE HAKKINI KAYBEDECEK

Başvuruda bulunan borçlular, sigorta primlerini bir takvim yılında ikiden fazla kez vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedecek. Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen borçlular, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile il özel idarelerine bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan (Kasım 2016); SGK’ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini ise dördüncü aydan (Aralık 2016) başlamak üzere 2’şer aylık dönemler halinde 18 taksitte ödeyebilecek.

36 TAKSİTTE ÖDENEBİLECEK

Bu düzenleme kapsamında ödenmesi gereken tutarlar, il özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilen ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince 2’şer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecek.

ÖDEME YAPILDIKÇA HACİZLER KALDIRILACAK

Bu düzenlemeye göre, ödenecek alacaklarla ilgili tatbik edilen hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılarak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecek. Bu alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi halinde tahsil dairesince satılabilecek.

50 LİRANIN ALTINDAKİ ALACAKLARDAN VAZGEÇİLECEK

Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve SGK’ya bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve vadesi 31 Aralık 2011 tarihinden önce 50 liranın altında olan düşük tutarlı alacakların tahsilinden de vazgeçilecek.

ÖĞRENİM KREDİLERİ

Birçok affın da yer aldığı paket içerisindeki öğrenim kredisi affının da yakın zamanda Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından vatandaşlar ekim ayı sonuna kadar vergi dairelerine başvuruda bulunmalı. Ardından vergi borcuna yönelik kasım ayından itibaren, prim borçları ise aralık ayından itibaren taksitli ya da peşin bir şekilde ödenecek.” (Eren Aşnaz)

 

2

 

Hakkımızda admin

Bu Haber Çok Okundu

Kordonda Çocuk Kahkahaları

Kordonda Çocuk Kahkahaları Çanakkale’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları,  “23 Nisan Mutlu …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect. http://canakkalegundem.net/wp-content/uploads/2017/04/courier_180x450.gif http://canakkalegundem.net/wp-content/uploads/2017/04/hukuk_180x450.gif